Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na gönderilen evrak arasında; davalıların konuya ilişkin savunmalarına ve Anayasa’ya aykırılık iddiasının ciddi bulunduğu yolundaki Mahkeme kanısının dayanağını oluşturan görüşleri içeren gerekçeli başvuru kararına yer verilmemesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1988/41

Karar Sayısı : 1988/42

Karar Günü : 3.11.1988

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesi, bir davaya bakmakta olan mahkemenin; taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasaya aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, tarafların bu konudaki iddia ve savunmalarını ve kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıklayan kararı, dosyada konu ile ilgili görülen öteki belgelerin onanlı örnekleri ile birlikte Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermesini öngörmüş bulunmaktadır.

Anılan maddenin açık ifadesine karşın, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na gönderilen evrak arasında; davalıların konuya ilişkin savunmalarına ve Anayasa’ya aykırılık iddiasının ciddi bulunduğu yolundaki Mahkeme kanısının dayanağını oluşturan görüşleri içeren gerekçeli başvuru kararına yer verilmemesi eksiklik sayıldığından işin, 2949 sayılı Yasa’nın 28. maddesi uyarınca geri çevrilmesine;

3.11.1988 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkanvekili

Yekta Güngör ÖZDEN

Üye

Necdet DARICIOĞLU

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

Muammer TURAN

Üye

Mehmet ÇINARLI

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mustafa GÖNÜL

Üye

Mehmet Şerif ATALAY

Üye

Oğuz AKDOĞANLI

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.