ANA YAPININ HARAP OLMASI, KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERDİRİLMESİ

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2011/1992 E.N , 2011/3184 K.N.
ANA YAPININ HARAPP OLMASI
KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERDİRİLMESİ
Davacı vekili dava dilekçesinde, anataşınmazın harap olması nedeniyle üzerinde kurulu kat mülkiyetinin sona erdirilerek paylı mülkiyete dönülmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. Dosyada toplanan bilgi ve belgelerden özellikle tapu kaydı içeriğinden; dava konusu taşınmazın üzerinde 1970 yılında kat mülkiyeti kurulduğu, toplam altı bağımsız bölümden oluştuğu ve üç malikinin bulunduğu anlaşılmaktadır…DEVAMI…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.