ALTIKÖŞE NORMAL SOMUNLAR (STİL 1)-MAMUL KALİTESİ A VE B İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 4032) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/40)

Resmi Gazete Tarihi: 08.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28845

ALTIKÖŞE NORMAL SOMUNLAR (STİL 1)-MAMUL KALİTESİ A VE B İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 4032) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/40)

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 4/12/1996 tarihli ve 22837 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü) Tebliğ No: Mecburi Standart 96/125-126 ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 1026-8 EN 24032 “AltıköşeSomunlar, Stil 1-Mamul Kalitesi A ve B” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS EN ISO 4032 “Altıköşe Normal Somunlar (Stil 1)-Mamul Kalitesi A ve B” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 4032 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu Standard, M1,6 ila M64 (M64 dahil), mamul kalitesi A için D ≤ M16 ve mamul kalitesi B için D > M16 olan, altıköşe normal diş somunların (stil 1) karakteristiklerini kapsar.

Bu Standardda listelenmiş özelliklerin dışındaki diğer özelliklerin gerekli olduğu özel durumlarda, bu özellikler mevcut bulunanStandardlardan, örneğin; ISO 724, ISO 898-2, ISO 965-1, ISO 3506-2 ve ISO 4759-1’den seçilebilir.

Not – Altıköşe yüksek somunlar (stil 2) için ISO 4033’e bakınız.”

MADDE 4 – (1) TS EN ISO 4032 Standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 4032 Standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.