ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 07.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27193

ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (1)

 

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2138 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi Fevzipaşa Caddesi No:59 Kandiş Plaza K4 D:4 Küçükbakkalköy Kadıköy İSTANBUL, “Asansör Yönetmeliğinde (95/16/AT)” yer alan Asansörler için AT Tip İncelemesi Modül B (Ek V-B), Asansörün Son Muayenesi (EK VI), İmalat Kalite Güvencesi Modül D (EK XIV), Asansörler İçin Ürün Kalite Güvencesi Modül E (EK XII), Birim Doğrulaması Modül G (EK X) ve Asansörler İçin Tam Kalite Güvencesi Modül H (EK XIII) kapsamında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

(2) (Ek:RG-13/9/2009-27348) (Değişik:RG-24/4/2010-27561)

ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi, 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliğinin (2006/42/AT) Ek IV’ünün 16 ncı ve 17 nci sıralarında yer alan;

16) Taşıt bakım liftleri,

17) Kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha fazla bir düşey yükseklikten düşme riski taşıyan tertibatlar

için AT Tip İncelemesi (Ek IX, Madde 13 3(b) ve 4(a)) kapsamında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

(3) (Ek:RG-24/2/2011-27856) ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi,

a) 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde (97/23/AT) yer alan;

1) Son Değerlendirmede İzlenecek İç Üretim Kontrolleri (Yönetmeliğin EK III- Modül A1),

2) AT Tip İncelemesi (Yönetmeliğin EK III- Modül B),

3) Tipe Uygunluk (Yönetmeliğin EK III- Modül C1),

4) Üretim Kalite Güvencesi (Yönetmeliğin EK III- Modül D),

5) Üretim Kalite Güvencesi (Yönetmeliğin EK III- Modül D1),

6) Ürün Kalite Güvencesi (Yönetmeliğin EK III- Modül E),

7) Ürün Kalite Güvencesi (Yönetmeliğin EK III- Modül E1),

8) Ürün Doğrulaması  (Yönetmeliğin EK III- Modül F),

9) (Değişik:RG-3/7/2014-29049) Tam Kalite Güvencesi (Yönetmeliğin EK III- Modül H)

10) (Ek:RG-3/7/2014-29049) Sabit bağlantı prosedürlerinin onayı (EK I-3.1.2),

11) (Ek:RG-3/7/2014-29049) Sabit bağlantı personelinin onayı (EK I-3.1.2) kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi’nin Bakanlığımız veya ilgili kamu kuruluşları tarafından diğer Yeni Yaklaşım Mevzuatına istinaden gerçekleştirilecek olası Onaylanmış Kuruluş görevlendirmelerinin resmi duyuruları Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın http://www.dtm.gov.tr/dts/ABTeknik/ abteknik.htm  adresinden takip edilebilecektir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-26/2/2014-28925)

(1) Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi’nin, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) kapsamında, 25/11/2012 tarihinden itibaren akreditasyon süresinin bitmesi nedeniyle bu maddenin Resmî Gazete’de yayımlanmasına kadar geçen zaman sürecinde adı geçen Yönetmelik kapsamında Onaylanmış Kuruluş statüsü askıya alınmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

_______

(1) Bu Tebliğin adı “ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliği” iken 26/2/2014 tarihli ve 28925  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “alberk qa uluslararası teknik kontrol ve belgelendirme limited şirketinin onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesine dair tebliğ (tebliğ no: sgm 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/4/2009 27193
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 13/9/2009 27348
2. 24/4/2010 27561
3. 24/2/2011 27856
4. 26/2/2014 28925
5. 3/7/2014 29049

 

 

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.