ALACAK

Dava, vinç yapımına ilişkin sözleşme bedelinden bakiye alacağın tahsili istemiyle açılmıştır. Davalı, borcun büyük bir kısmını ödediğini, ayrıca işin geç teslimi nedeniyle iş sahibine ödenen gecikme cezasının davacı hakedişinden kesildiğinde başkaca borçları kalmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece ödeme ile ilgili yemin teklifine hakkı olduğu davacıya hatırlatılmış, davalının yemini eda etmesi üzerine davacının alacağı kalmadığından bahisle davanın reddine karar verilmiş, karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir. devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.