ALACAK, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MENSUPLARI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/18-750 E.N , 2011/69 K.N.
ALACAK
Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 112.maddesine 03.07.2003 tarihinde 4917 Sayılı Yasa ile eklenen 5.maddesinde “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden her ne şekilde olursa olsun mecburî hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar (Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malûlü olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılanlar hariç), her yıl kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen; askerî öğrenci, subay ve astsubay naspedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanunî faizi ile birlikte tazminat olarak öderler… DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.