ALACAK, ŞİKAYET, USÜLSÜZ TEBLİĞ…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/12-200 E.N , 2011/85 K.N.
Mahkemece bozma ilamı sadece şikayetçi alacaklı vekiline tebliğ edilmiş; karşı taraf borçlulara ise tebliğ edilmemiş; duruşma günü de sadece karşı taraf/borçlu şirkete tebliğ edilmiş, diğer borçluya tebliğ edilmemiştir. Karar düzeltme yolu açık olan işlerde; Yargıtay’ca karar bozulmuş ise, bozma ilamının taraflara tebliği ve karar düzeltme süresinin beklenmesi gerekir. Bu usuli işlemler tamamlanmadıkça yeniden duruşma açılması ve karar verilmesi mümkün değildir…devamı…

Bir Cevap Yazın