ALACAK, ŞİKAYET, USÜLSÜZ TEBLİĞ…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/12-200 E.N , 2011/85 K.N.
Mahkemece bozma ilamı sadece şikayetçi alacaklı vekiline tebliğ edilmiş; karşı taraf borçlulara ise tebliğ edilmemiş; duruşma günü de sadece karşı taraf/borçlu şirkete tebliğ edilmiş, diğer borçluya tebliğ edilmemiştir. Karar düzeltme yolu açık olan işlerde; Yargıtay’ca karar bozulmuş ise, bozma ilamının taraflara tebliği ve karar düzeltme süresinin beklenmesi gerekir. Bu usuli işlemler tamamlanmadıkça yeniden duruşma açılması ve karar verilmesi mümkün değildir…devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.