ALACAK, ESER SÖZLEŞMESİ…

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2010/2671 E.N , 2011/2701 K.N.
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Davalı Yıldırım Belediye Vakfı temyiz dilekçesinde davacının yaptığı imalât bedeli karşılığında 80.000,00 TL ödendiğini iddia etmiş ve bununla ilgili olarak 29.04.2009 tarihli protokol örneğini sunmuştur. Temyiz, yargılamanın bir aşaması olup bu aşamada yargılama henüz tamamlanmamıştır. Bu durumda borcu söndüren nitelikteki belgenin savunmanın genişletilmesi yasağı ile karşılaşmaksızın mahkemece dikkate alınması gerekir…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.