ALACAK DAVASI…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/13-735 E.N , 2011/97 K.N.
…Davacılar, hissedar oldukları taşınmazı satması için davalıyı vekil tayin ettiklerini, davalının 7/8 hisseyi 10.04.2000 tarihinde dava dışı H… Ö…’e 1400 YTL’ye sattığını bildirip kendilerine 1400 YTL verdiğini, ancak davalının düzenlediği belgede 16600 dolara sattığının yazılı olduğunu, taşınmazın diğer hissedarı olan dava dışı İ… Ş….’nin H… Ö… aleyhine açtığı şufa davası sonunda H… adına olan kaydın iptal edildiğini, bunun üzerine H…’in de kendileri aleyhine dava açtığını ve 16600 dolar karşılığı TL talepte bulunduğunu, yargılama sonunda kendilerinden 21.340.00 TL’nın tahsiline karar verildiğini ileri sürerek 21.340.00 TL’nın davalıdan tahsilini istemişlerdir…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.