ALACAK DAVASI, ISLAH KONUSUNDA KARAR VERİLMEMESİ… (6100 S. HMK 297. maddesi)

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2011/14113 KARAR NO: 2011/14789
…6100 Sayılı HMK’nun 297.maddesi (HUMK.nun 388/4) gereğince, gerekçeli kararın hüküm fıkrası bölümünde; gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, istek  sonuçlarından her biri hakkında verilen hükümle taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların el verdiği ölçüde sıra numarası altında birer birer, açık, kuşku ve duraksama yaratmayacak biçimde gösterilmesi gerekir. (md.388/son)…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.