ALACAK

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/3-141 E.N , 2011/293 K.N.
ALACAK
Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (“…Davada, dava dışı müteahhitten satın aldığı dairenin arsa maliki davalılar tarafından Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi fesih edilerek adlarına kayıt ettirildiği ileri sürülerek daire için yapılan iyileştirme bedelinden şimdilik 7000,00 TL’nin tahsili istenilmiştir… DEVAMI…

Bir Cevap Yazın