ALACAĞIN TEMLİKİ, KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/14-290 E.N , 2010/328 K.N.
ALACAĞIN TEMLİKİ
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
Taraflar arasındaki “tapu iptali, tescil ve alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;  (“…Dava, yapı ortaklığına kabul nedeniyle tapu iptali ve tescil, ikinci kademedeki istek tazminat taleplerine ilişkindir. Davalı, yapılan ödeme tutarının doğru olduğunu, ancak tescili istenen bağımsız bölüme nazaran eksik ödemede bulunulduğunu savunmuştur. Mahkemece, harici satışa değer tanınamayacağından bahisle tapu iptali ve tescil davası reddedilmiş, ikinci kademedeki istek olan 30.770,60 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Hükmü, davacı temyiz etmiştir… DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.