AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİKLERİNİN UNVANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2015/1)

1 Şubat 2015 PAZAR

Resmî Gazete Sayı : 29254
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:

AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI

BİRLİKLERİNİN UNVANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2015/1)

Unvan Değişikliği

MADDE 1 (1) Ankara’da kurulu Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin unvanı “Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği”; İstanbul’da kurulu İstanbul AğaçMamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin unvanı “İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılarıBirliği”; İzmir’de kurulu Ege Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin unvanı “Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği”; Mersin’de kurulu Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçılarıBirliği’nin unvanı “Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği” olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.