Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav Soruları Ve Cevapları 2012

2-23122012-1-1141-1-00000000
€<h-^3u S!M}4W0z+
€3wFuP_X5RE(rXmV
yy9)iyI9yi)YyI)
TEMEL SORU
KİTAPÇIĞIAÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile
Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır.
2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi
150 dakikadır (2,5 saat).
3. Bu kitapçıkta her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır.
Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o
soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme
işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.
5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Bu nedenle, her soruda size en doğru gö-
rünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız
yararınıza olabilir.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış
olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında
belirtilmiştir.2012-Adli Yargı GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR
TESTİ
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Amerikalı yazar Mark Twain’in ilk gençlik yılları, Missouri
ile Nevada arasında posta arabasıyla yapılan yolculuklarla
geçer. Bu sıkıcı yolculuklarda Twain, yanında
daima bir sözlük taşırmış. Dağları aşarken, uçsuz
bucaksız çölleri geçerken, tehlikeli yollar boyunca bu
sözlüğü karıştırır dururmuş. Bütün amacı, düşüncelerini
kaleme alırken kelimelere hâkim olmak, onlara, sesinin
yankısını katabilmek…
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kendi üslubunu oluşturmak Yeni bir anlatım tekniği kullanmak Duygularını yansıtmaya öncelik vermek Sözcük dağarcığını zenginleştirmeye çalışmak Dili doğru kullanma konusunda ustalaşmak (I) Yapıtında, Japonlara Amerikan kültürünü, Amerikalı
ve diğer Batılı okurlara da Japon kültürünü anlatıyor.
(II) Bunu yaparken kullandığı gizli formülse her iki tarafın
da kendine yakın bulacağı ögeler kullanmak.
(III) Böylece onları romanlarının içine çekerken aynı
zamanda tanıdıkları ögelerle de karşı karşıya getiriyor.
(IV) Bunun sonucunda kendi kültürlerine dışarıdan bakmalarını
sağlıyor. (V) Kurduğu bu hassas denge sayesinde
romanları Batı dünyası için hem ilgi çekecek kadar
egzotik hem de onlara hitap edecek kadar Batılı
olabiliyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
nesnellik söz konusudur?
A) B) C) D) E) I. II. III. IV. V.
1.
2.
Şairler okurdan, özellikle bazı şiirleri için kendileriyle
aynı ölçüde emek harcamalarını beklerler; ne var ki bu
türden şiirler kolay kolay kendi ülkelerine adım attırmazlar
okuru.
Bu sözleri söyleyen bir yazarın dile getirmek istediği
düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Şiirde anlaşılmazlık, her okura çekici gelmez. İyi şiirin ölçütleri, okurdan okura değişebilir. Büyük şairlerin şiirlerinde anlam yoğunluğu söz
konusudur.
Kimi şairler anlaşılmayacak şiirler yazmayı ustalık
sayar.
Bazı şiirleri anlamak, üzerinde, şairi kadar uğraş-
mayı gerektirir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı
vardır?
A)
B)
C)
D)
E)
Mademki bu işi yapmayacaktı, ne diye bize yapacağını
söyledi.
1970’de hayata gözlerini İzmir’de açmıştı. Toplantıda, konuşma yapması için 2’nci olarak onu
çağırmışlar.
Saat 11.02’de okula geldiğini söylüyordu. Onun bir gülüşü için her şeyini verirdi babası.
3.
4.
1
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
Üsküp’te bir ikindi vakti, bir kahvede oturuyoruz. Hemen
yanı başımızda bir dere akıyor ama Vardar Nehri değil,
cılız bir su. Derenin hemen üstündeki köprü de Balkanların
en güzel köprülerinden Taşköprü değil. Yakınlarda
Şar Dağı’na benzer bir yükselti de yok. Çünkü bizim
oturduğumuz kahvenin bulunduğu Üsküp, Makedonya’
nın başkenti Üsküp değil, Kırklareli’ye bağlı bir belde.
Sakinlerine bakılırsa Üsküp ismi de “yüz küp”ten gelme.
Mübadeleden önce burada yaşayan Rumlar şarapçılıkla
uğraşırlarmış, mübadiller buraya geldiklerinde yüzlerce
küp bulmuşlar, bundan hareketle adına “yüz küp” demiş-
ler ve bu, zamanla Üsküp’e dönüşmüş.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)
E)
Kentin adıyla ilgili tarihsel bir değişim öyküleştirilerek
anlatılmıştır.
Betimleyici ayrıntılara yer verilmiştir. Karşılaştırmaya başvurulmuştur. Okuyanda şaşkınlık uyandıracak açıklamalara yer
verilmiştir.
Kentte yaşayanlarla ilgili karakteristik özellikler sıralanmıştır.
Bir seminerinin sonunda öğrenciler Woolf’a
 “Hangi yazarları önerirsiniz?” sorusunu yöneltince
Woolf:
 “Yüreğinizin sesini dinlemenizi öneririm. Kendi
sebepleriniz olmalı ki sonuçlarınıza ulaşabilesiniz,
istenilen kazanıma erişebilesiniz.” cevabını verdi.
Bu konuşmada, kendisine soru sorulan yazar, verdiği
cevapta aşağıdakilerden hangisini vurgulamak
istemiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yazarın özgünlüğünü Belirli yazarların üstünlüğünü Okurun özgürlüğünü Yapıtların ilginçliğini Yazarların seçiciliğini
5.
6.
Okuma, yaşamımızın belli bir aşamasında başlayıp biten
bir etkinlik değildir. Çocukluk, gençlik, orta yaşlılık
veya yaşlılık döneminde de yaşamımızda yer alır. Daha
doğrusu yeme, içme, nefes alma gibi yaşamsal bir ihtiyaçtır.
—-. Çünkü yaşamın akışı içinde hem okuma
yöntemimiz gelişmiştir hem de kişiliğimiz. Tartışma
götürmez bir gerçektir bu.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Okumayı öğrenme, kişiden kişiye değişen bir süreçtir Her bireyin okuma yoluyla edindiği birikim birbirinden
farklıdır
Çocukluk ve gençlik dönemi okumaları, yaşlılık dö-
nemi okumalarından daha verimlidir
Ne var ki çocukken okuduğumuz bir kitaptan aldığı-
mız tat, yetişkinlik dönemindekinden farklı olur
Küçük yaşlarda okumaya yönlendirilen çocuklarda
okuma alışkanlığı yerleşir
7.
2
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
Hepimiz ilkokula başladığımız dönemden emekli olana
kadar aşağı yukarı kırk yıllık bir serüvenin içinde buluruz
kendimizi. Bu, belli saatlerde belli işleri yapmak zorunda
olduğumuz bir dönem. Rutin ve temposu hızlı. İnsan
ömrünün büyük bir bölümünü kaplayan, insanı âdeta
makineleştiren bir dönem. İşte benim için sanat ve edebiyat
bu noktada gündeme geliyor. Bu makineleşmeyi
engellemek, insan olduğumu hatırlamak için sanat ve
edebiyatı gerekli buluyorum. Çünkü ben çektiğim her
fotoğrafta, yazdığım her şiirde bu makineleşmeyi biraz
daha azalttığımı düşünüyorum.
Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık
olarak söylenmiş olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Şiirle ilk karşılaşmanız ne zaman, nelerin etkisiyle
oldu?
Uzun ve verimli bir çalışma döneminin ardından sanata
yönelen tanıdıklarınızdan söz eder misiniz?
Kimi yönelimlerinizin hayatınıza yansımasını düşündüğünüzde
karşılaştığınız görüntü sizi yeterince
tatmin ediyor mu?
Geriye dönüp baktığınızda neden edebiyat, neden
sanat, sorularına nasıl cevap verirsiniz?
Sıradanlıktan kurtulmanın yolunun edebiyattan geçti-
ğini keşfediş öykünüze değinsek biraz da, neler
söylersiniz?
işleminin sonucu kaçtır?
A) B) C) D) E) 3 6 9 12 18
8.
9.
Gerçel sayılar kümesi üzerinde işlemi; her a, b
gerçel sayısı için
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre, işleminin sonucu
kaçtır?
A) B) C) D) E) x ve y birer gerçel sayı olmak üzere,
olduğuna göre, çarpımı kaçtır?
A) B) C) D) E) 18 21 24 27 30
10.
11.
3
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı eşitsizliklerini sağlayan a, b, c ve d gerçel sayıları
için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?
A) B) C)
D) E)
Aykut, parasının yarısını Burcu’ya veriyor. Burcu, bu
parayı aldıktan sonra toplam parasının yarısını harcıyor.
Son durumda Burcu’nun 200 TL’si kalıyor.
Burcu’nun başlangıçta 160 TL’si olduğuna göre,
Aykut’un başlangıçta kaç TL’si vardır?
A) B) C) D) E) 400 480 540 600 640
12.
13.
Bir otobüs firmasında tam bilet fiyatı, öğrenci bileti fiyatının
2 katıdır. Bu firma; tam biletlere % 10 indirim, öğ-
renci biletlerine ise % 15 indirim uygulamıştır.
Bir tam bileti ve bir öğrenci biletini indirimli fiyattan
alan bir müşteri ilk duruma göre 7 TL daha az ödedi-
ğine göre, tam biletin indirimli fiyatı kaç TL’dir?
A) B) C) D) E) 28 30 32 34 36 Aşağıdaki tabloda bir manavdaki yeşilliklerden tere,
nane ve maydanoza ait demet satış fiyatı verilmiştir.
Tere Nane Maydanoz
Demet satış
fiyatı (TL) 0,5 1,3 0,7
Bir lokanta sahibinin bu manavdan aldığı nane demeti
sayısı, maydanoz demeti sayısı ile eşit iken tere demeti
sayısının ’ü kadardır.
Bu lokanta sahibi manava 12 TL ödediğine göre,
toplam kaç demet yeşillik satın almıştır?
A) B) C) D) E) 30 27 24 21 18
14.
15.
4
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
Yukarıdaki ABCD dikdörtgeni dokuz küçük dörtgene ayrılmıştır.
Küçük dörtgenlerin içine yazılan sayılar, o dörtgenin
alanının cinsinden değerini göstermektedir.
Buna göre, ABCD dikdörtgeninin alanı kaç dir?
A) B) C) D) E) 180 194 216 238 252 Aşağıdakilerden hangisi, Türklerdeki ölümle ilgili
söylem ve uygulamalardan biri değildir?
A) B) C)
D) E)
Kurgan Yuğ Balbal Toy Tamu Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi, Avrupa
topraklarına göç etmemiştir?
A) B) C)
D) E)
Kırgızlar Sabirler Oğuzlar Peçenekler Kıpçaklar
16.
17.
18.
Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu ordusunda
sultana bağlı olup hizmetlerinin karşılığında kendilerine
ıkta denilen belirli bir arazi tahsis edilen özel
birliklerdir?
A) B)
C) D)
E)
Saray gılmanları Hassa askerleri Eyalet askerleri Sipahiler Yardımcı kuvvetler UNESCO tarafından, 1985 yılında Türkiye’den “evrensel
tarihî miras” listesine alınan ilk mimari eser olan
ve 1228 yılına tarihlenen Mengücekoğullarına ait
yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) B)
C) D)
E)
Alâaddin Camisi Divriği Ulu Camisi Huant Hatun Külliyesi Karatay Medresesi Sahip Ata Külliyesi Hükümdar Yapılan düzenleme
I. I. Murat Kapıkulu Ocağının
kurulması
II. Fatih Sultan Kanunname-i Âl-i
Mehmet Osman’ın çıkarılması
III. Kanuni Sultan Enderun Mektebinin
Süleyman oluşturulması
IV. I. Ahmet Ekber ve erşet sistemine
geçilmesi
V. Orhan Gazi İlk Osmanlı medresesinin
kurulması
Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak yukarıdaki eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?
A) B) C) D) E) I. II. III. IV. V.
19.
20.
21.
5
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
Osmanlı devlet teşkilatındaki bozuklukların sebepleri
ve bunların düzeltilmesi için Koçi Bey’in rapor
sunduğu Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) B) C)
D) E)
I. Ahmet II. Osman III. Murat IV. Mehmet IV. Murat Aşağıdakilerden hangisi, Nizam-ı Cedit reformlarının
askerî alandaki sonuçlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Deniz Mühendishanesinin kurulması Selimiye ve Levent kışlalarının yapılması Askerî eğitime önem verilmesi Kara Mühendishanesinin kurulması Napolyon’un ordusunun Akka önünde yenilgiye
uğratılması
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı bestekârlarından
biri değildir?
A) B)
C) D)
E)
Mustafa Itri Efendi Şeker Ahmet Paşa İsmail Dede Efendi Hacı Arif Bey Tamburi Ali Efendi Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Anlaş-
ması sonrasında İstanbul’da işgal gücü bulunduran
devletlerden biri değildir?
A) B) C)
D) E)
İngiltere Fransa İtalya Yunanistan Rusya
22.
23.
24.
25.
1882-1968 yılları arasında yaşamış, Sivas Kongresi’
nin ardından Kuvayımilliye Genel Komutanı olarak
görevlendirilmiş, milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde
bulunmuş komutan ve devlet adamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) B)
C) D)
E)
Ali Fuat Cebesoy Kâzım Karabekir Refet Bele Rauf Orbay Fevzi Çakmak Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında Anadolu’ya
asker çıkaran ancak diğer işgalci devletlerden daha
önce Anadolu’dan çekilen devlet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) B) C)
D) E)
Fransa İngiltere İtalya Yunanistan Rusya Millî Mücadele Dönemi’nde aşağıdakilerden hangisi,
TBMM’yi çalışamaz hâle getirmek amacına yöneliktir?
A)
B)
C)
D)
E)
İzmir’in işgal edilmesi Kuvayımilliyenin kurulması Mebuslar Meclisinin dağıtılması İç ayaklanmaların başlaması Amasya Görüşmelerinin yapılması
26.
27.
28.
6
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
Lozan Antlaşması’na göre, Osmanlı devlet borçlarını
Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılan devletler arasında
bölüştürmek ve yıllık ödeme tutarlarını belirleyerek
ilgili devletlere bildirmekle görevli kuruluş
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Milletler Cemiyeti Düyun-ı Umumiye İdaresi La Haye Adalet Divanı Osmanlı Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aşağıdakilerden hangisi, Terakkiperver Cumhuriyet
Partisinin kurucuları arasında yer almaz?
A) B)
C) D)
E)
Ahmet Ağaoğlu Adnan Adıvar Rauf Orbay Ali Fuat Cebesoy Refet Bele
I. Türk ulusunu geri bırakmış kurumları yıkarak yerlerine
ulusun en yüksek gereklerine göre ilerlemesini
temin edecek yeni kurumlar oluşturmak
II. Uygarlık yolunda başarının yolunun, yenileşmeye
bağlı olduğunu açıklamak
III. Merkezî yönetimi güçlendirmek
Yukarıdakilerden hangileri, inkılapçılık ilkesiyle
doğrudan bağdaşmaktadır?
A) B) C)
D) E)
Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II II ve III
29.
30.
31.
Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1938 yılları arasında
birçok yurt gezisi yapan Atatürk’ün gittiği illerden
biri değildir?
A) B) C)
D) E)
Gaziantep Antalya Mersin Adana Hatay Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın 5. maddesinde
sayılan devletin temel amaç ve görevlerinden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
İnsan onurunu korumak Cumhuriyet ve demokrasiyi korumak Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü
korumak
Kişinin temel hak ve hürriyetlerini korumak Toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisinin
üyelerinin tümü, Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarınca
kendi üyeleri arasından seçilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Askerî Yargıtay Yüksek Seçim Kurulu Sayıştay Uyuşmazlık Mahkemesi
32.
33.
34.
7
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
Ülkemizde sosyal devlet ilkesi ilk kez hangi Anayasa’da
yer almıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
1876 Kanunuesasi 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 1961 Anayasası 1982 Anayasası 1982 Anayasası’na göre aşağıdaki idari işlemlerden
hangisi için yargı yolu kapalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Tüzük Yönetmelik Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnameleri
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun verdiği meslekten
çıkarma cezası
Uyarma ve kınama cezaları 1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Katı bir anayasadır. Meclisin üstünlüğü ilkesini kabul etmiştir. Başkanlık sistemini öngörmüştür. İkili bir yürütme erki oluşturmuştur. Negatif ve aktif statü haklarına yer vermiştir.
35.
36.
37.
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda
düzenlenmemiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kamu Denetçiliği Kurumu Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru Bilgi edinme hakkı Kanunsuz emir Yapıcı güvensizlik oyu Aşağıdaki ilkelerden hangisi, bütün vatandaşların,
servet, eğitim, vergi, cinsiyet, ırk ve benzeri sınırlamalarla
kayıtlanmadan oy hakkına sahip olmasını
ifade eder?
A) B)
C) D)
E)
Oy vermenin şahsiliği Sınırlı oy Eşit oy Genel oy Gizli oy Aşağıdakilerden hangisi, 1961 Anayasası’nın 8. maddesinde
düzenlenen anayasanın üstünlüğü ilkesini
gerçekleştirecek bir mekanizma olarak kurulmuştur?
A) B)
C) D)
E)
Yargıtay Anayasa Mahkemesi Uyuşmazlık Mahkemesi Danıştay Sayıştay
38.
39.
40.
GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ.
8
ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.2012-Adli Yargı ALAN BİLGİSİ TESTİ
1. Bu testte 100 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Alan Bilgisi Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, haberleşme
hürriyetinin sınırlanmasında başvurulabilecek
sebeplerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması Genel sağlığın korunması Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması Millî güvenliğin sağlanması Genel ahlakın korunması Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden 20 ay
geçtikten sonra meclis üyeliklerinde boşalma olmuş ve
30 milletvekilinin milletvekilliği çeşitli sebeplerle sona
ermiştir. Ancak bir ilin veya seçim çevresinin Türkiye
Büyük Millet Meclisinde üyesinin kalmaması gibi bir
durum söz konusu değildir.
1982 Anayasası’na göre, bu olay ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Genel seçimlerin üzerinden 30 ay geçmediği için ara
seçim yapılamaz.
Bütün iller ve seçim çevreleri TBMM’de temsil edildiği
için ara seçim yapılmasına gerek yoktur.
Genel seçimlere bir yıldan az kaldığı için ara seçim
yapılamaz.
Ara seçimlerin üç ay içinde yapılmasına karar verilir. Ara seçim, boşalmayı takip eden doksan günden
sonraki ilk pazar günü yapılmalıdır.
1.
2.
1982 Anayasası’na göre, kişisel verilerin korunmasını
isteme hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller,
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir.
Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını
isteme hakkına sahiptir.
Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hâllerde
veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir.
Kişinin, kendisiyle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesini
veya silinmesini talep etme hakkı vardır.
Kişinin, kendisiyle ilgili kişisel verilerin, amaçları doğ-
rultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı
vardır.
3.
9
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
Ana Muhalefet Partisi Meclis Grubu bir bakan hakkında
gensoru önergesi vermiştir. Gensoru önergesi, verilişinden
sonraki üç gün içinde bastırılarak üyelere dağıtılmıştır.
Dağıtılmasının ardından yedinci günde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada,
gündeme alınmasına karar verilmiştir. Gündeme alma
kararının verildiği tarihten itibaren on beş gün sonrası,
gensorunun görüşülme günü olarak belirlenmiştir. Gensoru
görüşmeleri sırasında üyelerce verilen gerekçeli
güvensizlik önergesi bir tam gün geçtikten sonra oylanmıştır.
Bu olaya göre aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’na
aykırılık teşkil etmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Önergenin Ana Muhalefet Partisi Meclis Grubunca
verilmesi
Önergenin verilmesinden sonra üyelere dağıtılmasının
üç gün içinde yapılması
Gensorunun görüşülme gününün, gündeme alma
kararından itibaren on beş gün sonrasına ertelenmesi
Önergenin üyelere dağıtılmasından itibaren yedi gün
içinde gündeme alma kararının verilmiş olması
Gerekçeli güvensizlik önergesinin bir tam gün geçtikten
sonra oylanması
4.
10
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
5. – 6. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden
bağımsız olarak cevaplayınız.
İhaleye fesat karıştırma suçlaması sebebiyle milletvekili
Ahmet B.’nin dokunulmazlığı, 20.10.2011 tarihinde 250
üyeyle toplanan TBMM Genel Kurulunda 140 üyenin
kabul oyu ile kaldırılmıştır. Ahmet B., kararın iptali için
başvuruda bulunmayı düşünmektedir.
Olayda verilen bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Ahmet B. bu karar sonrasında sadece ihaleye fesat
karıştırma suçlamasıyla değil başka suçlamalarla
ilgili olarak da yargılanabilir.
Bu kararın iptali talebi, 30 gün içinde kesin karara
bağlanır.
Karara karşı iptal başvurusu süresi, kararın alındığı
tarihten itibaren 15 gündür.
Bu kararın iptalini sadece Ahmet B. talep edebilir. Karara karşı iptal talebini Anayasa Mahkemesi karara
bağlar.
Ahmet B.’nin iptal talebinin kabul edilmediği, yapılan
yargılama sonucunda 5 yıl hapis cezasına mahkûm
olduğu ve bu hükmün 18.09.2012 tarihinde kesinleş-
tiği düşünüldüğünde, Ahmet B.’nin milletvekilliği ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Seçilmiş olduğu dönem sonuna kadar devam eder,
dönem sonunda yeniden seçilemez.
18.09.2012 tarihinde düşer. Mahkemenin kesin kararının TBMM Genel Kuruluna
bildirilmesiyle düşer.
20.10.2011 tarihinde düşer. Mahkemenin kesin kararının TBMM Genel Kuruluna
bildirilmesinden sonra Genel Kurulun üye tam sayı-
sının salt çoğunluğunun kararı ile düşer.
5.
6.
1982 Anayasası’na göre, milletvekilliğinin devamsızlık
sebebiyle düşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir
ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan
milletvekilinin milletvekilliği düşürülebilir.
Devamsızlık durumunun Meclis Başkanlık Divanınca
tespit edilmesi gerekir.
Milletvekilliğinin düşmesi kararı, Genel Kurul tarafından
üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile
verilebilir.
Genel Kurul tarafından verilen karara karşı Anayasa
Mahkemesine başvurulabilir.
Genel Kurulda gizli oylama yapılması zorunludur. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesinin
çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Bireysel başvurular bölümlerce karara bağlanır. Siyasi partilerin devlet yardımından yoksun bırakı-
labilmesi için toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun
oyu aranır.
Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa
Mahkemesinde öncelikle incelenip karara bağlanır.
Bölümler, başkanvekili başkanlığında dört üyenin
katılımıyla toplanır.
Yüce Divan sıfatıyla yapılacak yargılamalara Genel
Kurulca bakılır.
7.
8.
11
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve
emirler aleyhine yargı mercilerine başvurulamaz.
Cumhurbaşkanının karşı imza kuralına göre yaptığı
işlemlerden kaynaklanan sorumluluk Başbakan ve
ilgili bakana aittir.
Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı TBMM üye
tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye
tam sayısının en az dörtte üçünün vereceği karar ile
suçlanır.
Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanlığına bağlı
olarak kurulur.
TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanına vekillik ettiği
sürede Cumhurbaşkanına ait yetkilerden sadece
Anayasa’da izin verilenleri kullanabilir.
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre aşağıdakilerden
hangisi, siyasi partilerin gelirleri arasında
yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Üyelik aidatları Partinin ticari faaliyetlerinden elde edilen gelirler Parti mal varlığından elde edilecek gelirler Milletvekilliği aidatı Devletçe yapılan yardımlar Belli bir hukuki konu hakkında kanunda gerekli bir
hükmün bulunmamasına ne ad verilir?
A) B)
C) D)
E)
Kıyas Kanun boşluğu Hukuk boşluğu Zıt kanıt Takdir yetkisi
9.
10.
11.
Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinin 2. fıkrası
göz önüne alındığında hakkın kötüye kullanımı ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Bir hak, amacını aşacak şekilde veya ona aykırı
maksatlar için kullanılırsa kötüye kullanılmış olur.
Hakkın kötüye kullanımının ortaya çıkabilmesi için
öncelikle hukuken tanınmış bir hakkın bulunması
gerekir.
Bir kimsenin hukuken sahip olmadığı, kendisine tanınmamış
olan yetkileri de varmış gibi kullanması
hakkın kötüye kullanımı kapsamına girer.
Hakkın kötüye kullanımının var olabilmesi için hakkın
dürüstlük kurallarına açıkça aykırı olarak kullanılmış
olması gerekir.
Hakkın kötüye kullanımının genel yaptırımı, bu durumun
hukuk düzeni tarafından korunmamış olmasıdır.
Hâkimin özel hukuk alanında hukuk yaratma yetkisini
kullanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Hâkimin, hukuk yaratma yetkisini kullanabilmesi için
gerçek bir hukuk boşluğunun bulunması gerekir.
Hâkim, hukuk yaratırken tıpkı bir kanun koyucu gibi
genel ve soyut bir çözüm yolu bulmalıdır.
Hâkim, hukuk yaratma yetkisini kullanırken ya kıyas
yoluna başvurur ya da kendisi bizzat bir hukuk kuralı
koyar.
Hâkim, kendisi bir hukuk kuralı koyarken önündeki
somut olayın özelliklerinden çok objektif olarak hayat
ve iş ilişkilerinin gereklerini dikkate almalıdır.
Hâkim, hukuk kuralını yarattıktan sonra bu kural
bağlayıcı nitelik kazanır.
12.
13.
12
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
Ayşe ile Ahmet, başından itibaren sorunlu olan evliliklerini
daha fazla sürdürmek istemedikleri için ortaklaşa
aldıkları bir kararla anlaşarak boşanmak isterler ve hâ-
kim 15 Nisan 2012’de boşanmalarına karar verir. Ayşe,
5 Kasım 2012’de bir erkek bebek dünyaya getirir.
Bu olaya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Bebek ile Ayşe arasında soy bağı doğumla kurulur. Ahmet ile bebek arasında, bebek evlilik içinde ana
rahmine düşmüş olduğundan soy bağı kurulmuştur.
Ahmet hakkında geçerli olan babalık karinesi adi bir
karinedir, aksi ispat edilmek suretiyle çürütülebilir.
Bebek boşanma kararının kesinleşmesinden sonra
doğduğu için Ahmet ile bebek arasında soy bağı
ancak tanıma yoluyla kurulur.
Ahmet, soy bağının reddi davası açabilir.
14.
A ile B, 15.06.2010 tarihinde evlenmiş olup 01.08.2011
tarihinde bu evlilikten C dünyaya gelmiştir. A 14.03.2012
tarihinde ortak haneyi, bir daha geri dönmeyeceğini belirterek
terk etmiştir. Bunun üzerine B, 15.08.2012 tarihinde
noter aracılığıyla A’ya 2 ay içinde eve dönmesi
ihtarında bulunmuş, fakat bu ihtarın sonuçsuz kalaca-
ğına inanan B, 22.08.2012 tarihinde terk sebebi ile bo-
şanma davası açmıştır.
Bu olaya göre, B’nin terk sebebi ile açtığı boşanma
davası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
B, dava öncesinde ancak mahkeme aracılığı ile A’ya
ihtar yollayabilirdi.
B’nin A’ya göndermiş olduğu ihtarda, süre belirterek
eve dönmesini istemesine gerek yoktur.
Terk sebebi ile boşanma davası açılabilmesi için terk
fiilinin en az 6 ay devam etmiş olması arandığından
B bu sebebe dayalı olarak boşanma davası açamaz.
B, mahkeme aracılığı ile A’ya ihtar yollamış olsaydı
bu davanın tüm şartları gerçekleşmiş olurdu.
B, A’ya karşı sadece terk sebebi ile boşanma davası
açabilir.
Miras hukukunda sağ kalan eşin mirasçılığı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Sağ kalan eşin mirasçı olması, miras bırakanla arasında
geçerli bir evlenmenin varlığına bağlıdır.
Sağ kalan eşin mirasçılığı, birlikte bulunduğu zümreye
göre değişiklik gösterir.
Miras bırakan öldüğünde geride yasal mirasçı olarak
yalnızca eşinin kalması hâlinde sağ kalan eşin saklı
payı, tüm mirasın 3/4’üdür.
Sağ kalan eş, miras bırakanın evlatlığı ile birlikte mirasçı
olduğu takdirde mirasın 1/2’sini alacaktır.
Boşanma davası açılmış ve miras bırakanın ölümünden
önce boşanma hükmü kesinleşmişse artık sağ
kalan eşin mirasçılığı söz konusu olmaz.
15.
16.
13
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
M ölmüş; geride eşi E, ilk evliliğinden olma kızı K ile
mevcut evliliğinden olma ancak kendisinden önce
ölen oğlu O’nun eşi B ve kızı C kalmıştır.
M’nin mirasçıları ve miras payları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
E, K, B ve C; M’nin mirasçılarıdır. K ve C’nin miras payları eşit olup her ikisi de 3/8’dir. E’nin miras payı 1/2’dir. O, M’den önce öldüğünden B ve C’nin mirastan pay
alması mümkün değildir.
K’nin miras payı 3/12 olup, C’nin miras payı bunun
iki katıdır.
Arkadaşı A’nın çantasını ödünç alan B, çantanın sapının
kopması üzerine çantayı tamir etmesi için tamirci T’ye
bırakır.
Bu olaya göre, T’nin zilyetlik sıfatı bakımından aşa-
ğıdakilerden hangisi doğrudur?
A) B)
C) D)
E)
Ferî, dolaysız zilyet Asli, dolaylı zilyet Asli, dolaysız zilyet Ferî, dolaylı zilyet Zilyet yardımcısı
17.
18.
Taşınmaz yükü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Taşınmaz yükü; yüklü taşınmazın malikini herhangi
bir yapma, verme veya yapmama yükümlülüğü altına
sokan, eşyaya bağlı bir borçtur.
Taşınmaz yükü; yüklü taşınmazın malikini herhangi
bir yapma, verme veya yapmama yükümlülüğü altına
sokan ve yüklü taşınmaz ile teminat altına alınmış
olan eşyaya bağlı bir borçtur.
Taşınmaz yükü; yüklü taşınmazın malikini herhangi
bir yapma veya verme borcu altına sokan, eşyaya
bağlı bir borç olduğu için sınırlı ayni haklar arasında
yer alır.
Taşınmaz yükü; yüklü taşınmaz malikini salt bir yapmama
yükümlülüğü altına sokan ve yüklü taşınmaz
ile teminat altına alınmış olan bir eşyaya bağlı borç
olmakla birlikte, bu hakkın sınırlı ayni haklar arasında
yer almasının sebebi, söz konusu borcun yüklü
taşınmaz ile teminat altına alınmasıdır.
Taşınmaz yükü; yüklü taşınmazın malikini herhangi
bir verme veya yapma yükümlülüğü altına sokan eş-
yaya bağlı bir borç olmakla birlikte, bu hakkın sınırlı
ayni haklar arasında yer almasının sebebi, söz konusu
borcun yüklü taşınmaz ile teminat altına alınmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi, taşınmaz mülkiyetinin
yasal kısıtlamalarından biri değildir?
A) B)
C) D)
E)
Geri alım hakkı Zorunlu mecra hakkı Yasal ön alım hakkı Zorunlu kaynak hakkı Zorunlu geçit hakkı
19.
20.
14
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
Aşağıdakilerden hangisi zaman aşımının kesilmesi
hâllerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Borçlunun, borcunu ikrar etmesi Borçlunun, kısmi ifada bulunması Borçlunun, alacaklıya rehin vermesi Borçlunun, alacak üzerinde intifa hakkına sahip
olması
Borçlunun, alacaklıya kefil göstermesi A, miras bırakanı B’nin kütüphanesinde bulduğu el yazması
kitabı, kıymetini bilmediği için C’ye çok düşük bir
bedelle satmıştır.
Bu olaya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
A)
B)
C)
D)
E)
A, B’ye karşı sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren
en geç bir yıl içinde istihkak davası açabilir.
A, B’ye karşı kural olarak her zaman istihkak davası
açabilir.
A, yanıldığını öğrendiği tarihten itibaren bir yıl içinde
sözleşmeyi iptal ettiğini bildirerek kitabın iadesini isteyebilir.
A, deneyimsizliğini öğrendiği tarihten itibaren en geç
iki yıl içinde, sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmek
suretiyle kitabın normal fiyatının kendisine ödenmesini
veya kitabın geri verilmesini isteyebilir.
A, aradaki fark için B aleyhine sadece sebepsiz zenginleşme
davası açabilir.
21.
22.
Borçlar hukukunda itiraz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Davacı veya alacaklının hakkının mevcut olmadığını
kanıtlayan bir olaydır.
Hakkın doğumuna engel olan itiraz ve hakkı yok
eden itiraz olmak üzere ikiye ayrılır.
Hâkim tarafından resen dikkate alınır. Menfaati olan herkes tarafından ileri sürülebilir. Bir hakkın kullanılmasını, ileri sürülmesini sürekli
veya geçici olarak engeller.
Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdakilerden
hangisi, farazi işleten kavramına girmez?
A)
B)
C)
D)
E)
Aracın, mülkiyeti muhafaza kaydıyla alıcısı Motorlu araç ile ilgili mesleki faaliyette bulunan kişiler Yarış düzenleyiciler Motorlu aracı çalan veya gasbedenler Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri Alacak hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Bir yararlanma hakkıdır. Bir mal varlığı hakkıdır. Nispi bir haktır. Sayısı ve içeriği, belirli tip ve konularla sınırlı bir
haktır.
Geçici bir haktır.
23.
24.
25.
15
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
Türk Borçlar Kanunu’na göre, satılanın yarar ve hasarının
geçişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
kural olarak doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Satılanın yarar ve hasarı, satış sözleşmesinin kurulması
ile birlikte alıcıya geçer.
Satılanın yarar ve hasarı, satış sözleşmesinin hü-
kümlerini doğurmaya başlamasıyla birlikte alıcıya
geçer.
Satılanın yarar ve hasarı, taşınır ve taşınmaz satışlarında
zilyetliğin devri ile alıcıya geçer.
Satılanın yarar ve hasarı, taşınır satışlarında zilyetliğin
devri ile, taşınmaz satışlarında ise sözleşme
kurulduğunda alıcıya geçer.
Satılanın yarar ve hasarı, taşınır satışlarında zilyetliğin
devri, taşınmaz satışlarında ise tescil anında
alıcıya geçer.
Genel saklama (vedia) sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Şekle tabi olmayan bir sözleşmedir. Saklayan, saklananı kullanma yetkisine sahiptir. Taşınmazlar, genel saklama sözleşmesine konu
olamazlar.
Eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Saklayan, saklananın ferî, dolaysız zilyedidir. Hak sahibine, tek taraflı irade açıklaması ile bir ta-
şınmazın alıcısı olabilme yetkisini veren yenilik
doğurucu hakkı kuran işleme ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ön alım sözleşmesi Taşınmaz satış vaadi Alım sözleşmesi Taşınmaz satış sözleşmesi Geri alım sözleşmesi
26.
27.
28.
Bir bağışlama sözleşmesi, bağışlanan tarafın bağış-
layandan önce ölmesi durumunda bağışlama konusu
şeyin tekrar kendi mal varlığına geri gelmesi şartıyla
yapılmışsa aşağıdaki bağışlama türlerinden
hangisi söz konusu olur?
A)
B)
C)
D)
E)
Yüklemeli bağışlama Bağışlayana dönme koşullu bağışlama Elden bağışlama Bağışlama sözü verme Bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlama Türk Borçlar Kanunu’na göre havalenin hukuki niteliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) B) C)
D) E)
Hukuki işlem Karar Sözleşme Hukuki fiil Haksız fiil 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen
adli yardım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Geçici hukuki koruma taleplerinde de adli yardımdan
yararlanılabilir.
Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa ücreti sonradan
ödenmek üzere avukat teminine de adli yardım
kapsamında karar verilir.
Dava açılırken adli yardım talep edilmişse adli
yardım, hükmün verilmesine kadar devam eder.
Adli yardımdan yararlanan kişinin haksız çıkması hâ-
linde ertelenen tüm yargılama giderlerinin, uygun gö-
rülürse en çok bir yıl içinde aylık eşit taksitler hâlinde
ödenmesine karar verilebilir.
Adli yardım, icra ve iflas takiplerinde takibin yapılacağı
yerdeki icra mahkemesinden istenir.
29.
30.
31.
16
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre,
basit yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Gerek dava açılması gerekse davaya cevap verilmesi
kural olarak dilekçe ile olur.
Cevap süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden
itibaren kural olarak iki haftadır.
Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi
veremezler.
Mahkeme, ön incelemenin kapsamına giren konularla
ilgili olarak mümkün olan hâllerde tarafları duruş-
maya davet etmeden dosya üzerinden de karar
verebilir.
Mahkeme, ön inceleme duruşması hariç, tahkikatı iki
duruşmada tamamlar ve bu duruşmalar arasındaki
süre iki aydan daha uzun olamaz.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre,
hüküm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Hüküm, hükmü veren hâkim veya hâkimler ile zabıt
kâtibi tarafından imzalanır.
Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması,
hükmün tebliğe çıkarılmasına ve kanun yollarına
başvurulmasına engel teşkil eder.
Hükmün kesinleştiği, ilamın altına veya arkasına
yazılıp tarih ve mahkeme mührü konmak ve başkan
veya hâkim tarafından imzalanmak suretiyle belirtilir.
Kesin hüküm, tarafların külli halefleri hakkında da
geçerlidir.
Gerekçeli karar, tefhim edilen hüküm sonucuna
aykırı olamaz.
32.
33.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre,
hâkim aşağıdaki davalardan hangisine bakmaktan
yasaklı değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Aralarında evlilik bağı kalksa bile eşinin davası Kendisi ile evlatlık bağı bulunanın davası Nişanlısının davası Dördüncü derece yan soy hısımlarının davası İki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyımı veya yasal
danışmanı sıfatıyla hareket ettiği dava
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre,
davayı kabul ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Kabulün hüküm ifade etmesi, karşı tarafın ve mahkemenin
muvafakatine bağlı değildir.
Kabul, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapı-
labilir.
Davanın konusu dışında kalan hususlar da kabulün
kapsamına dâhil edilebilir.
İrade bozukluğu hâllerinde kabulün iptali istenebilir. Kabul, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf
edebilecekleri davalarda hüküm doğurur.
34.
35.
17
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre,
keşif ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Keşif konusu, büyükşehir belediye sınırları içerisinde
ise inceleme, davaya bakan mahkeme tarafından da
yerine getirilebilir.
Keşif, taraflar hazır iseler huzurlarında aksi takdirde
yokluklarında yapılır.
Üçüncü kişiler keşif kararının gereğine uymak zorundadır
ancak üçüncü kişi tanıklıktan çekinme sebeplerine
dayanarak keşfe katlanma yükümlülüğünden
kaçınabilir.
Keşif yapılmasına taraflardan birinin karşı koyması
hâlinde o kimse ispat yükü kendisine düşen taraf ise
iddia edilen vakıayı kabul etmiş sayılır.
Keşif kararı mahkemece sözlü yargılamaya kadar taraflardan
birinin talebi üzerine veya resen alınır.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre,
dava şartlarının incelenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını
davanın her aşamasında kendiliğinden araştırır.
Taraflar da dava şartı noksanlığını her zaman ileri
sürebilirler.
Mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın
usulden reddine karar verir. Dava şartı noksanlığının
giderilmesi mümkünse mahkeme bunun
tamamlanması için kesin süre verir.
Dava şartı noksanlığı mahkemece davanın esasına
girilmesinden önce fark edilmemiş fakat hüküm anında
bu noksanlık giderilmişse dava usulden reddedilmez.
Mahkemece dava şartları hakkında dosya üzerinden
karar verilemez, inceleme için tarafların duruşmada
dinlenilmesi zorunludur.
36.
37.
Medeni usul hukukunda süreler ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Süre, ay veya yıl olarak belirlenmiş ise tebliğ veya
tefhim edildiği gün hesaba katılmaz ve süre son gü-
nün tatil saatinde biter.
Süreler, taraflara tebliğ tarihinden veya kanunda öngörülen
hâllerde tefhim tarihinden itibaren işlemeye
başlar.
Kanunda belirtilen istisnai durumlar dışında hâkim,
kanundaki süreleri artıramaz veya eksiltemez.
Resmî tatil günleri süreye dâhildir. 31 Mayıs günü başlayan bir aylık süre 30 Haziran
günü tatil saatinde biter, sürenin son günü resmî tatil
ise süre, tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati
sonunda biter.
I. Duruşmaya katılan taraf ve taraf vekilleri, tanıklara,
bilirkişilere ve duruşmaya çağrılan diğer kişilere
duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan
soru yöneltebilirler.
II. Hâkim, duruşmanın düzenini bozan kimseyi bunu
yapmaktan meneder ve gerekirse avukatlar hariç
derhâl duruşma salonundan çıkarılmasını emreder.
III. Taraflar ve diğer ilgililer, sözlü açıklamalarını hâkimin
izniyle doğrudan da tutanağa yazdırabilirler.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre,
duruşma ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
yanlıştır?
A) B) C)
D) E)
Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II II ve III
38.
39.
18
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
I. Hâkim, gerekli görülen hâllerde sözlü olarak dinlenmesi
yerine belirlenecek süre içinde cevaplarını
yazılı olarak bildirmesi için tanığa soru kâğıdı gönderilmesine
karar verebilir.
II. Hâkim, müstesna hâllerde iki tarafın muvafakati
şartıyla tanığa soru kâğıdı gönderilmesine karar
verebilir.
III. Hâkim, tanığın verdiği yazılı cevapların yetersiz
olması hâlinde tanığı dinlemek üzere resen davet
edebilir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre,
tanığa soru kâğıdı gönderilmesi ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri yanlıştır?
A) B) C)
D) E)
Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II II ve III Ticaret unvanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Gerçek kişi tacirlerin ticaret unvanının çekirdek kısmı,
kişinin kısaltılmadan yazılacak ad ve soyadından
ibarettir.
Kollektif şirketin ticaret unvanı, sadece ilgili sicil bölgesinde
korunur.
Anonim şirketin ticaret unvanının çekirdek kısmı, iş-
letme konusu ile şirketin türünü gösteren kelimelerden
oluşur.
Amacına ulaşmak için ticari işletme işleten dernek
ve vakıfların ticaret unvanı, kendi adlarının aynıdır.
Limited ve anonim şirketlerin ticaret unvanlarında bir
gerçek kişinin ad ve soyadı bulunursa şirket türünü
gösteren ibare kısaltılamaz.
40.
41.
Ticaret sicil müdürüne verilen yetki ve görevler ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Sicil müdürü, tescil için aranan kanuni şartların var
olup olmadığını incelemekle yükümlüdür.
Ticaret şirketlerinin tescilinde, şirket sözleşmesinin
kanunun emredici hükümlerine aykırı olup olmadığı
incelenir.
Sicil müdürü ancak talep üzerine işlem tesis edebileceğinden
hiçbir durumda resen tescil yapma yetkisi
bulunmamaktadır.
Sicil müdürü, tescil talebinin kamu düzenine aykırı
olup olmadığını inceleme yetkisine sahiptir.
Tescili talep edilen hususun gerçeğe aykırı olması
hâlinde sicil müdürü bu talebi reddeder.
Acentenin, müvekkili olan taciri temsil yetkisi ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Acentenin, ticari işletmeyi ilgilendiren sözleşmeleri
müvekkil tacir adına yapabilmesi için kendisine yazılı
şekilde temsil yetkisi verilmiş olması gerekir.
Acentenin, müvekkil tacir adına sözleşme yapma
yetkisi, kendisine bırakılan yer veya bölge ile sınırlıdır.
Acente, aracılıkta bulunduğu sözleşmeden kaynaklanmış
uyuşmazlıklara ilişkin olarak müvekkil taciri,
avukat olmasa bile mahkemede temsil edebilir.
Acente, kurulmasına aracılık ettiği sözleşmeler bakı-
mından gerekli olduğu takdirde müvekkil taciri temsilen
ihtar ve ihbar gönderebilir.
Müvekkil tacire izafeten müşteri tarafından acenteye
açılan davalarda mahkemenin verdiği karar, acenteye
uygulanır.
42.
43.
19
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
Beş anonim şirket, İstanbul’da 3. Boğaz köprüsünün
yapımı için açılan ihaleye girmek amacıyla hukuki bir
birliktelik oluşturmuştur. Şirketlerden her biri hem nakit
sermaye hem iş makineleri hem de emek getirmeyi
taahhüt etmiştir. Şirketlerin kendi aralarındaki ilişkiyi
gösteren sözleşme noterde imzalanmıştır. Şirketler,
köprünün yapım işleriyle ilgili konularda imza atma
yetkisini, sonradan oy birliği ile aldıkları bir kararla proje
müdürüne bırakmışlardır. Şirketlerin oluşturduğu bu
hukuki kurum, ihaleyi kazanmıştır.
Bu olaya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Olayda bir araya gelen şirketlerin ihaleye girmek için
kurdukları hukuki kurumun niteliği adi şirkettir.
Bu hukuki kurumun kurulabilmesi için ortakların kar-
şılıklı taahhüt ve rızası yeterli olup, sözleşmenin noterde
akdedilmesine gerek yoktur.
Olayda ortakların imza yetkisini ortak olmayan proje
müdürüne devredebilmeleri için sonradan karar almaları
yeterli olmayıp mutlaka şirket sözleşmesine
hüküm koymaları gerekmektedir.
Olayda ortaklar, köprü yapım işinden elde ettikleri
tüm kazançları aralarında paylaşmakla yükümlü-
dürler.
Sözleşmeye hüküm koymak kaydıyla ortaklar, kararların
oy birliği yerine oy çokluğu ile de alınabileceğini
kararlaştırabilirler.
Ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle
de meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşı-
lıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp
korumak amacıyla kurulan değişir ortaklı ve değişir
sermayeli şirket tipine ne ad verilir?
A) B)
C) D)
E)
Kooperatif Kollektif şirket Anonim şirket Limited şirket Adi şirket
44.
45.
Aşağıdakilerden hangisi, anonim şirkette genel kurulu
toplantıya çağırmaya yetkili değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yönetim kurulu Murahhas müdür Tasfiye memurları Yönetim kurulunun devamlı olarak toplanamaması,
toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması
veya mevcut olmaması hâlinde mahkemenin izniyle
tek bir pay sahibi
Süresi dolmuş yönetim kurulu Limited şirketin tüzel kişiliğini kazandığı an aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ortakların şirket kurma niyetlerini açıklamaları Şirket sözleşmesinin imzalanması Sözleşmedeki imzaların noterde onaylanması Sözleşmenin ticaret siciline tescil edilmesi Bakanlıktan izin alınması
46.
47.
20
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
Çek hesabı muhatap bankanın İzmir şubesinde bulunan
keşideci, keşide yeri ve ödeme yeri Ankara olan bir çek
düzenlemiştir.
Bu çek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Çek, mutlaka muhatap bankanın hesabın bulunduğu
İzmir şubesine ibraz edilmek zorundadır, başka şubeye
ibraz edilemez.
Çek, muhatap bankanın Antalya şubesine ibraz edilirse
ibraz süresi 1 ay olarak uygulanır.
Çekte ödeme yeri olarak Ankara gösterildiğinden ibraz
sadece muhatap bankanın Ankara şubesine
yapılabilir.
Kıymetli evrak, borçlunun yerleşim yerinde ödenmek
zorunda olduğundan hamil, çeki keşidecinin yerleşim
yerindeki şubeye ibraz etmek zorundadır.
Bu çekin ibraz süresi içinde takas odasına ibrazı,
geçerli bir ibraz hükmündedir.
48.
Keşideci K, lehtar L lehine, 15.05.2012 vadeli bir bono
düzenlemiş ve lehtara teslim etmiştir. Lehtar L, senedi
C1’e ciro ve teslim etmiştir. C1 de “protestosuz” kaydı
koyarak senedi C2’ye ciro ve teslim etmiştir. C2’den
senedi ciro ve teslim yoluyla hamil H devralmıştır.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
H, K’ye 15.05.2012 Pazartesi günü senedi ibraz etmiş,
K’nin ödemeden kaçınması üzerine protesto
çekmeksizin L’ye müracaat etmiştir. L, senet bedelini
ödemek zorundadır.
H, K’ye 16.05.2012 Salı günü senedi ibraz etmiş, K’
nin ödemeden kaçınması üzerine protesto çekerek
L’ye müracaat etmiştir. L, senet bedelini ödemek zorunda
değildir.
H, K’ye 16.05.2012 Salı günü senedi ibraz etmiş, K’
nin ödemeden kaçınması üzerine protesto çekmeksizin
C2’ye müracaat etmiştir. C2, senet bedelini ödemek
zorundadır.
H, K’ye 17.05.2012 Çarşamba günü senedi ibraz etmiş,
K’nin ödemeden kaçınması üzerine protesto
çekmeksizin C1’e müracaat etmiştir. C1, senet bedelini
ödemek zorundadır.
H, K’ye 17.05.2012 Çarşamba günü senedi ibraz etmiş,
K’nin ödemeden kaçınması üzerine protesto çekerek
L’ye müracaat etmiştir. L, senet bedelini ödemek
zorunda değildir.
49.
21
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
Keşideci K, lehtar L emrine bir bono düzenlemiş ve lehtar
L’ye teslim etmiştir. Lehtar L, senedi C1’e, C1 de C2’
ye ciro ve teslim etmiştir. C2’den senedi ciro ve teslim
yoluyla hamil H devralmıştır.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
H, senedi ibraz için vadeyi kaçırmış olsa bile K’den
senet bedelini kendisine ödemesini talep edebilir.
H, protesto çekmemişse sadece kendi cirantası C2’
ye müracaat edebilir, diğer müracaat borçlularına
müracaat edemez.
H, müracaat hakkı doğmuşsa C2’ye müracaat etmeden
doğrudan C1’e müracaat edemez.
H, müracaat hakkının doğduğunu L’ye ihbar etmemişse
L’ye müracaat edemez.
Müracaat hakkı kapsamında H’ye ödeme yapan L,
K’den senet bedelini ödemesini talep edemez.
A, borçlu B’nin imzaladığı adi senet vadesinde ödenmeyince
genel haciz yoluyla takip başlatmıştır.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
B, kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresi içinde
takibe itiraz edememiş ise paraya çevirme işlemi
bitinceye kadar gecikmiş itirazda bulunabilir.
B, borcun bir kısmına itiraz ederse bu kısmı ve miktarını
açıkça belirtmelidir, aksi takdirde itiraz edilmemiş
sayılır.
B, imzaya itirazını ayrıca ve açıkça bildirmelidir. İtiraz eden borçlu, itirazın kaldırılması duruşmasında,
alacaklının dayandığı senet metninden anlaşı-
lanlar dışında itiraz sebeplerini değiştiremez ve
genişletemez.
B, imzaya itirazını ödeme emrinin tebliği tarihinden
itibaren 7 gün içinde icra mahkemesine bildirmelidir.
50.
51.
Haciz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Resmî sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı
icra dairesince, kaydına işletilmek suretiyle doğrudan
da yapılabilir.
Borçlunun, haciz sırasında malların bulunduğu yerde
bulunmaması haczin yapılmasına engel değildir.
Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya
geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse
takip yapılmamış sayılır.
Kural olarak taşınmaz rehni, ipotek akit tablosunda
sayılı bulunan eklenti taşınmazdan ayrı olarak haczedilemez.
Borçlu, alacaklının muvafakati ve icra müdürünün
izni olmaksızın haczedilen taşınır mallarda tasarruf
edemez.
A’ya karşı yapılan genel haciz yoluyla takibin kesinleş-
mesi üzerine A’nın evine hacze gidilmiştir. Haciz sırasında
A, evdeki bilgisayarın kız kardeşi B’ye ait oldu-
ğunu ileri sürmüştür.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
İcra memuru, hiçbir şekilde B’ye ait bilgisayarı haczedemez.
İcra memurunun bilgisayarı haczetmesi üzerine B,
süresiz şikâyet yoluna başvurmalıdır.
A, bilgisayarın haczedilmesi üzerine mülkiyet iddiasını
icra mahkemesinde ileri sürmelidir.
İcra memuru bilgisayarı haczederek mülkiyet iddiasını
haciz tutanağına geçirmelidir.
B, bilgisayarın haczini öğrendiği tarihten itibaren 7
gün içinde sulh hukuk mahkemesinde dava açmalıdır.
52.
53.
22
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
Aşağıdakilerden hangisinin icraya konulabilmesi
için kesinleşmesi gerekmez?
A)
B)
C)
D)
E)
Taşınmaza ve buna dair ayni haklara ilişkin hüküm Hakem kararı Babalık davası sonucunda verilen hüküm Sayıştay ilamı Kişiler hukukuna ilişkin hüküm Alacaklı A’nın icra takibi başlatması üzerine borçlu B,
tapuda kendi adına kayıtlı olan taşınmazı kardeşi C’ye
satıp devretmiştir.
Bu tasarrufun iptali ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
A’nın iptal davası hakkı, batıl tasarrufun yapıldığı
tarihten itibaren 5 sene geçmekle düşer.
Bu tasarruf ivazlı tasarruf olsa bile bağışlama gibi
sayılıp iptale tabidir.
Şartları oluştuğunda A, iptal davasını B ve C’ye karşı
birlikte açmak zorundadır.
A’nın elinde geçici ve kesin borç ödemeden aciz
vesikası bulunması bir dava şartıdır.
C, borçlunun borçlarını ödemekten âciz olduğunu
bilmediğini ispat ederse iptal davası dinlenmez.
Aşağıdaki ilamlardan hangisinin icrasının durdurulması
mümkün değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yoksulluk nafakası ödenmesine ilişkin ilam 15.000 TL’lik kira alacağının ödenmesine ilişkin ilam Taşınır teslimine ilişkin ilam Kira sözleşmesi ile oturulan taşınmazın tahliyesine
ilişkin ilam
100.000 TL maddi tazminat ödenmesine ilişkin ilam
54.
55.
56.
Aşağıdakilerden hangisi, ilam niteliğinde sayılan
belgelerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun ilgili hükümlerine
göre düzenlenmiş uzlaşma tutanakları
Kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içeren onaylama
şeklindeki noter senetleri
Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunun para cezasına
ilişkin kararları
Tüketici sorunları hakem heyetinin belirli yasal parasal
sınır altında kalan tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin
kararları
Baroların, para cezasına ilişkin kararları İflasta aşağıdaki hâllerden hangisinin gerçekleşmesi
durumunda, sıra cetveline itiraz davasının açılması
söz konusudur?
A)
B)
C)
D)
E)
İflas masasına yazdırılmış olan bir iflas alacağının,
sıra cetvelinde ret sebepleri gösterilmeden reddedilmiş
olması
İflas masasına yazdırılmış olan bir iflas alacağı hakkında
kabul veya ret şeklinde herhangi bir karar verilmemiş
olması
Bir iflas alacaklısının, diğer iflas alacaklısına sıra
cetvelinde verilmiş bulunan sıraya itiraz etmesi
Bir iflas alacaklısının, sıra cetvelinde sadece kendi
alacağına verilmiş olan sıraya itiraz etmesi
Masa alacaklısının sıra cetvelinde gösterilmiş olması
57.
58.
23
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
İflasın kaldırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
İflasın kaldırılması, en geç iflas kararının kesinleş-
mesine kadar istenebilir.
Müflisin, iflasın kaldırılmasını isteyebilmesi için tüm
borçlarını itfa etmiş olması veya bütün alacaklıların
kaldırmaya rıza göstermeleri gerekir.
Müflisin, iflastan sonra teklif ettiği konkordato, ticaret
mahkemesi tarafından tasdik edilir ve bu karar kesinleşirse
iflas idaresi iflasın kaldırılmasını isteyebilir.
Ticaret mahkemesi iflasın kaldırılması talebini basit
yargılama usulüne göre inceler.
İflasın kaldırılması kararı ile iflas tüm sonuçlarıyla
ortadan kalkar ve borçlunun müflis sıfatı son bulur.
Genel iflas yolu ile takibe ilişkin aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Bu takip yolunda ödeme süresi 5 gündür. Bu takip yolunda, alacaklının iflası isteme hakkı,
ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 5 yıl
sonra düşer.
Bu takip yolunda depo kararı verilmez. Bu takip yolunda, borçlunun ödeme emrine itirazının
kaldırılması, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu
yerdeki ticaret mahkemesinden istenir.
Bu takip yolunda iflas davası, yazılı yargılama usulü-
ne göre incelenir.
59.
60.
1982 Anayasası’nın 83. maddesinin birinci fıkrasında,
milletvekillerinin Mecliste ileri sürdükleri ve suç teşkil
eden sözlerinden dolayı sorumlu tutulamayacakları
öngörülmüştür.
Yasama sorumsuzluğu olarak adlandırılan bu müessesenin
ceza hukuku açısından hukuki niteliği aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Hukuka uygunluk sebebi Şahsi cezasızlık sebebi Cezayı kaldıran şahsi sebep Kusurluluğu kaldıran mazeret sebebi Ceza muhakemesi şartı Aşağıdakilerin hangisinde suç Türkiye’de işlenmiş
sayılmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Suçun yabancı devlet kara sularında bir Türk ticaret
gemisi içerisinde işlenmesi
Suçun Türk kara sularında yabancı bir ticaret gemisine
karşı işlenmesi
Suçun açık denizde bir Türk gemisinde işlenmiş
olması
Suçun Türkiye’nin kıta sahanlığında tesis edilmiş
sabit bir platform üzerinde işlenmiş olması
Suçun icrasına yabancı ülkede başlanmış ancak
neticesinin Türkiye’de gerçekleşmiş olması
61.
62.
24
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
İştirak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir
fiilin varlığı yeterlidir.
İştirak hükümlerinin uygulanabilmesi için ilgili suçun
en azından teşebbüs aşamasına vardırılması
gerekir.
Özgü suçlarda özel faillik vasfını taşımayanlar, azmettiren
veya yardım eden olarak cezalandırılır.
Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan
kişi, azmettiren olarak sorumlu tutulur.
Suçun işlenişine katılan herkes, diğerinin cezalandı-
rılmasını engelleyen kişisel nedenler göz önünde bulundurulmaksızın
kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır.
A, kendisine sürekli hakaret eden ve gördüğü yerde tartaklayan
B’ye oldukça öfkelidir. Bir gün yolda giderken
B’nin 12 yaşındaki oğlu T’yi görür ve onu feci şekilde
döver.
Bu olaya göre, T’nin dövülmesiyle ilgili olarak A hakkında
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Haksız tahrik vardır, A haksız tahrik indiriminden
yararlanır.
Meşru müdafaa vardır, A’nın fiili bu sebeple hukuka
uygundur.
A’nın maruz kaldığı cebir nedeniyle kusurluluğu
yoktur ve cezalandırılamaz.
A; haksız tahrikten yararlanamaz, işlediği suçun tam
cezasıyla cezalandırılır.
A’nın, içinde bulunduğu öfke nedeniyle gösterdiği
davranış, fiil niteliğine sahip olmadığı için suç teşkil
etmez.
63.
64.
Yurt dışında, vatandaş tarafından işlenen veya bir
yabancı tarafından Türkiye’nin, bir Türk vatandaşının
veya Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk
tüzel kişisinin ya da bir yabancının zararına işlenen
suçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Yurt dışında işlenen bu suçlar için kanunda hapis
cezası ile adli para cezası seçimlik olarak öngörülmüşse
Türkiye’de soruşturma veya kovuşturma
açılmaz.
Yurt dışında işlenen bu suçlardan dolayı yabancı
mahkemelerden verilen ve Türk hukuk düzenine aykırı
düşmeyen hükümler, Türk kanunlarına göre bir
haktan yoksunluğu gerektirmesi hâlinde cumhuriyet
savcılığının istemi üzerine Türk kanunlarındaki bu
sonuçların geçerli olmasına karar verilir.
Bir yabancının bir Türk vatandaşının zararına olarak
yabancı ülkede işlemiş olduğu suçtan dolayı Türkiye’de
yargılama yapılabilmesi Adalet Bakanının iznine
bağlıdır.
Vatandaş tarafından yurt dışında işlenen ve aşağı
sınırı bir yıldan az hapis cezasını gerektiren suçtan
dolayı yargılama yapılması, zarar görenin veya yabancı
hükûmetin şikâyetine bağlıdır.
Bir yabancı, yurt dışında diğer bir yabancıya karşı
işlemiş olduğu suçtan dolayı bu suçun Türk kanunlarına
göre en az üç yıl hapis cezasını gerektirmesi,
geri vermenin mümkün olmaması ve Adalet Bakanı-
nın istemesi hâlinde Türkiye’de yargılanır.
65.
25
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
A, hasmı B’yi öldürmesi için C’ye başvurur ve bir miktar
para karşılığında onu bu fiili işlemeye ikna eder. C, B’nin
evinin önünde pusu kurar. Akşam vakti kapıdan içeri girmekte
olan B’ye silahını doğrultan C, tam tetiğe basacakken
B’nin oğlu Y’nin “Baba!” diye seslenmesi üzerine
ateş etmekten vazgeçer.
Bu olaya göre A ve C’nin cezalandırılabilirliği bakı-
mından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Fail C, suçun icra hareketlerine başlamadığı için cezalandırılmaz.
Azmettiren A da fiil teşebbüs aşamasına
gelmediği için kasten öldürmeye teşebbüsten
cezalandırılamaz.
Fail C, fiilin icrasından gönüllü vazgeçtiği için kasten
öldürmeye teşebbüsten cezalandırılmaz. Gönüllü
vazgeçme, cezayı kaldıran kişisel neden olduğu için
sanık A bundan yararlanamaz, kasten öldürmeye
azmettirmeden cezalandırılır.
Fail C, fiilin icrasından gönüllü vazgeçtiği için kasten
öldürmeye teşebbüsten cezalandırılmaz. Azmettiren
A’nın sorumluluğu faile bağlı olduğundan gönüllü
vazgeçmeden o da yararlanır.
Fail C, suçun icra hareketlerine başladığı için kasten
öldürmeye teşebbüsten, azmettiren A ise bu suça
azmettirmekten dolayı cezalandırılır.
Fail C, suçun icra hareketlerine başlamadığı için
cezalandırılamaz. Ancak azmettiren A, akim kalmış
azmettirme suçundan dolayı cezalandırılır.
66.
Tefecilik suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Tefecilik suçu, ekonomik ve ticari düzenin işleyişine
karşı işlenen suçlardan biridir.
Tefecilik suçu, bir kişinin diğer bir kişiye faiz karşılı-
ğında ödünç para vermesiyle tamamlanan sırf hareket
suçudur.
Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik
zamanlarda farklı kişilere faiz karşılığında ödünç
para veren kişi hakkında zincirleme suç hükümleri
uygulanır.
Tefecilik yoluyla elde edilen kazanç ve faiz karşılı-
ğında verilen anapara, kazanç müsaderesinin konusunu
oluşturur.
Tefecilik suçunda kazanç sağlamak amacıyla ödünç
para veren kişi fail, faiz karşılığında para alan kişi ise
mağdurdur.
A, hasmı B’yi öldürmek maksadıyla B’nin geçeceği ve
köy meydanına çıkan yol üzerine pusu kurar. A, yoldan
geçen köpeğin çıkardığı ses üzerine hasmı B’nin geldi-
ğini düşünerek pusuya yattığı yerden çıkar ve gece karanlığında
hasmı zannettiği elektrik direğine silahıyla üç
el ateş eder.
Bu olaya göre, A’nın sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
A, B’yi öldürmeye teşebbüsten dolayı sorumlu
tutulur.
A, kamu malına zarar vermekten dolayı sorumlu
tutulur.
A, genel güvenliği tehlikeye sokmaktan dolayı
sorumlu tutulur.
A, suçun konusunun yokluğu nedeniyle ancak kasten
yaralamaya teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.
Hedefte sapma, A’nın kastını kaldıracağından sorumlu
tutulamaz.
67.
68.
26
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
Hurdacılık yapan A, aracıyla seyir hâlinde iken yol üzerinde
çalışma yapıldığını göstermek üzere kara yolları
görevlileri tarafından konulan metal trafik işaret levhalarını
yolun tenhalığından faydalanarak alır ve hızlı bir
şekilde olay yerinden ayrılır. A, aldığı metal trafik işaret
levhalarını hurda alımı işiyle uğraşan B’ye oldukça dü-
şük bir bedelle satar. Aracıyla hız sınırının üzerinde seyreden
C, işaretlemelerin olmaması nedeniyle hızını
azaltmadan çalışma yapılan bölgeye girer ve kaza yapar.
Kaza sonucunda C ve yanında bulunan D yaralanır.
Bu olayda aşağıdaki suçlardan hangisi
işlenmemiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma Nitelikli hırsızlık Suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi Taksirle yaralama Trafik güvenliğini tehlikeye sokma Aşağıdakilerden hangisi, kasten yaralamanın neticesi
sebebiyle ağırlaşmış hâllerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Vücutta kemik kırılmasına yol açılması Duyulardan birinin işlevinin yitirilmesine neden
olunması
Mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir duruma
neden olunması
Yüzde sabit ize neden olunması Algılama yeteneğinin bozulmasına neden olunması
69.
70.
Tutuklama yerine karar verilen adli kontrol tedbirlerinin
hangisinde, geçen süre cezadan mahsup edilebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Konutunu terk etmemek Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek Belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde başvurmak
Tedavi veya muayene tedbirlerine tabi olmak ve
bunları kabul etmek
A, hakkında yapılan yargılama sonucunda hırsızlık su-
çundan mahkûm olur. Mahkemenin bu kararına karşı
cumhuriyet savcısı, olayın yağma olduğu; müdafi ise
güveni kötüye kullanma olduğu gerekçesiyle temyiz
kanun yoluna başvurur.
Bu olaya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Cumhuriyet savcısı temyiz başvurusundan, sanığın
rızası olmaksızın vazgeçemez.
Müdafiin başvurudan vazgeçebilmesi, vekâletnamede
bu hususta özel yetkili kılınmış olmasına bağlıdır.
Hüküm, sanığın aleyhine suçun yağma olduğu gerekçesiyle
bozulabilir.
Hazır bulundukları duruşmada açıklanan hüküm için
temyiz süresi, sanık ve müdafii bakımından tefhim
anında başlamıştır.
Yargıtay, suçun güveni kötüye kullanma olduğu gerekçesiyle
hükmü bozarsa ilk derece mahkemesi bu
karara direnebilir.
71.
72.
27
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
Avukat bürolarında arama ve el koyma ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Avukat bürolarında kural olarak gece vakti arama
yapılamaz.
Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde savcının kararı ile avukat bürolarında
arama yapılabilir.
Avukatın bürosunda bulunan ve şüphelinin gönderdiği
anlaşılan mektuplara el konulamaz.
Avukat bürolarında yapılacak aramada cumhuriyet
savcısı hazır bulunmalıdır.
Avukat bürolarında yapılacak aramada cumhuriyet
savcısının yanında baro başkanı veya onu temsil
eden bir avukatın bulunması zorunlu olduğu için
ayrıca bir işlem tanığına gerek yoktur.
Beden muayenesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren
suçlarda şüpheli veya sanık üzerinde iç beden muayenesi
yapılamaz.
Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren
suçlarda şüpheli veya sanık üzerinde dış beden muayenesi
yapılabilir.
Şüpheli üzerinde iç beden muayenesi yapılmasına
cumhuriyet savcısı da karar verebilir. Bu karar yirmi
dört saat içerisinde hâkim onayına sunulmalıdır.
Mağdur rıza gösterse de vücudu üzerinde iç beden
muayenesi yapılması için hâkim veya mahkemenin
onayı gereklidir.
Tanıklıktan çekinme sebepleri ile beden muayenesi
yapılmasından kaçınılabilir.
73.
74.
Müdafilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Müdafi huzurunda kollukça alınan ifadeler hükme
esas alınabilir.
Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç avukat
bulunabilir.
Müdafi, sanığın açık arzusuna aykırı olarak da kanun
yollarına başvurabilir.
Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini
savunamayacak derecede malul veya sağır
dilsiz ise istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.
Arama koruma tedbirinin icrası sırasında kişinin avukatının
hazır bulunmasına engel olunamaz.
Aşağıdakilerden hangisi hakkında kolluk kuvvetleri
de doğrudan yakalama emri düzenleyebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Soruşturma evresinde, çağrı üzerine gelmeyen
şüpheli
Kovuşturma evresinde kaçak olan sanık Tutuklama kararına yaptığı itiraz reddedilen şüpheli Ceza infaz kurumundan kaçan hükümlü Soruşturma evresinde, çağrı yapılamayan şüpheli
75.
76.
28
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olarak itiraz kanun
yoluna müracaat edilemez?
A)
B)
C)
D)
E)
Kovuşturma evresinde mahkeme tarafından verilen
tutuklama kararı
Soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi tarafından
verilen tutuklama kararı
Mahkemeler tarafından verilen yetkisizlik kararları Hâkimin reddi isteminin kabul edilmemesine ilişkin
kararlar
Kamu davasını açmada takdir yetkisinin olduğu
durumlarda savcının vermiş olduğu kovuşturmaya
yer olmadığı kararı
Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat istemi aşağı-
dakilerden hangisi tarafından karara bağlanır?
A)
B)
C)
D)
E)
Koruma tedbirinin uygulandığı yer asliye hukuk mahkemesi
Koruma tedbirine kendisinin karar vermediği durumlarda,
zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza mahkemesi;
kendisinin karar verdiği durumlarda bu mahkemeye
en yakın ağır ceza mahkemesi
Koruma tedbirinin uygulandığı yer asliye hukuk mahkemesine
en yakın asliye hukuk mahkemesi
Her zaman için soruşturmaya konu suçun işlendi-
ğinden şüphelenilen yer ağır ceza mahkemesi
Her zaman için sanık hakkında yargılamayı yapmakla
görevli mahkeme
77.
78.
Eski hâle getirme dilekçesi, engelin kalkmasından
itibaren en geç kaç gün içerisinde, süreye uyuldu-
ğunda usule ilişkin işlemleri yapacak olan mahkemeye
verilir?
A) B) C) D) E) 3 5 7 10 15 Ceza muhakemesinde tanıklıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Tanıklara soruşturma evresinde kolluk, cumhuriyet
savcısı ve sulh ceza hâkimi; kovuşturma evresinde
hâkim veya mahkeme yemin verdirir.
Mağdur çocukların dinlenmesi esnasında görüntü ve
seslerin kayda alınması zorunludur.
Duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve tanıklığı
maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması için zorunlu
olan kişilerin dinlenmesi esnasında görüntü ve seslerin
kaydedilmesi zorunludur.
Kovuşturma konusu suça iştirakten sanık olan kişiler
yemin verdirilmeden dinlenir.
Kovuşturmada, yemin ile dinlenen tanığın tekrar dinlenmesi
gerektiğinde önceki yemini hatırlatılmakla
yetinilebilir.
79.
80.
29
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
I. İptal davası açabilmek için davacının menfaati ihlal
edilmelidir.
II. Tam yargı davası açabilmek için davacının hakkı
ihlal edilmelidir.
III. İdari işlemlere karşı iptal ve tam yargı davası
birlikte açılamaz.
IV.İdari işleme karşı tam yargı davası ancak işlemin
iptali üzerine açılabilir.
İdari yargılama hukukuna göre yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?
A) B) C)
D) E)
Yalnız I I ve II I ve III II ve IV II, III ve IV Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili verilen ilk derece
mahkemesi kararı hakkında temyiz yoluna
gidilemez?
A)
B)
C)
D)
E)
İmar planının değiştirilmesi işlemi Kamu görevlisi hakkında verilen kademe ilerlemesinin
durdurulmasına ilişkin disiplin cezası işlemi
Valilikte çalışan kamu görevlisi hakkındaki görevden
uzaklaştırma işlemi
Kamu görevlisinin naklen başka bir ile atanması
işlemi
Üniversite öğrencisine verilen disiplin cezası işlemi İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, belediye baş-
kanlığından düşürme kararlarına karşı, ilgililer kaç
gün içerisinde, hangi istemle, nereye başvurabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
15 gün – İtiraz – Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 30 gün – Temyiz – Danıştay 8. Dairesi 30 gün – İtiraz – Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 15 gün – Temyiz – Danıştay 8. Dairesi 30 gün – İtiraz – Bölge idare mahkemesi
81.
82.
83.
İstanbul 10. İdare Mahkemesinde iptal davası açan A,
dava dilekçesine T.C. kimlik numarasını yazmayı unutmuştur.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Mahkeme bu eksikliği kendisi tamamlar. Mahkeme dilekçenin iptaline karar verir. Mahkeme davanın reddine karar verir. Bu durum herhangi bir eksiklik teşkil etmez. Mahkeme, otuz gün içinde eksikliğin tamamlanması
için dilekçenin reddine karar verir.
İdari yargı yeri, taraflardan birinin isteği üzerine
cevap verme süresini en çok kaç günü geçmemek
üzere uzatabilir?
A) B) C) D) E) 10 15 21 30 60 Aşağıdakilerden hangisi, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu’nda düzenlenen özel yetki hâllerinden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kamu görevlileri ile ilgili davalarda yetki Taşınmaz mallara ilişkin davalarda yetki İptal davalarında yetki Taşınır mallara ilişkin davalarda yetki Tam yargı davalarında yetki
84.
85.
86.
30
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
Uyuşmazlık Mahkemesi ilke kararları ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
İlke kararları Genel Kurul tarafından alınır. İlke kararları ancak yeni bir ilke kararıyla değiştirilebilir.
İlke kararına yer olup olmadığına bölümler karar
verir.
Görev konusundaki ilke kararları, Uyuşmazlık Mahkemesini
ve bütün yargı mercilerini bağlar.
Başkanın uygun göreceği ilke kararları Resmî Gazete’de
yayımlanır.
Aşağıdakilerden hangisine ilişkin davalar, ilk derece
mahkemesi olarak Danıştayda görülmez?
A)
B)
C)
D)
E)
Bakanlıkların tüm düzenleyici işlemleri Başbakanlık müsteşarının atanmasına ilişkin
müşterek kararname
Bakanlar Kurulu kararları Kamu kuruluşlarının ülke çapında uygulanacak
düzenleyici işlemleri
Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları
I. Temyiz aşamasında talep varsa duruşma yapılması
zorunludur.
II. İdare mahkemeleri resen duruşma yapılmasına
karar veremezler.
III. Duruşma talebinin, dava dilekçesinde belirtilmesi
zorunludur.
IV.Duruşma davetiyeleri, duruşma gününden en az
otuz gün önce taraflara gönderilir.
İdari yargıda duruşma kuralları ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?
A) B) C)
D) E)
Yalnız II Yalnız IV I ve II II ve III III ve IV
87.
88.
89.
İlgililerin, haklarında idari davaya konu olabilecek bir
işlem veya eylem yapılması için idari makamlara
başvurması ve bu başvurunun sonuçları bakımından
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş
sayılır.
Altmış gün içinde başvuruya olumsuz cevap verilmişse
ilgili, dava açma süresi içinde idari yargı yerlerinde
dava açabilir.
Altmış gün içinde başvuruya bir cevap verilmemişse
ilgili, dava açma süresi içinde idari yargı yerlerinde
dava açabilir.
İdarenin altmış gün içinde verdiği cevap kesin değilse
ilgili, cevaptan itibaren altı ay bekleyip idari yargı
yerlerinde dava açabilir.
İdare altmış gün içinde cevap vermez ve ilgili, süresinde
dava açmazsa süre sınırı olmaksızın idarenin
sonradan vereceği cevabın tebliğinden itibaren altmış
gün içinde dava açabilir.
Tazminat ve vergi davalarında idarece, mahkeme
kararının tebliğ tarihi ile ödeme tarihi arasındaki
süreye, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun’un 48. maddesine göre belirlenen
hangi faiz oranında hesaplanacak faiz ödenir?
A) B) C)
D) E)
Ticari faiz Akdî faiz Tecil faizi Bileşik faiz Kanuni faiz
90.
91.
31
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
İl İdaresi Kanunu’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Mülki idare amirliği sınıfından vali olarak atanacaklarda,
birinci sınıfa yükselmiş ve bu niteliğini kaybetmemiş
olma şartı aranır.
Kaymakam, adalet dairelerinde görülmekte olan
işlerin geciktiğini haber aldığı vakit gecikme sebeplerini
cumhuriyet savcılığından sorabilir.
Bucak müdürü, bucakta en büyük hükûmet memuru
ve temsilcisidir.
İl ve ilçe kurulması, kaldırılması ve bir ilçenin başka
bir ile bağlanması kanunla olur.
Kaymakam, ilçe sınırları içinde bulunan genel ve
özel kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. I. Bakanlıklarda her kademedeki kamu görevlisi,
yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir.
II. Bakanlar da yetkilerinden bir kısmını astlarına
devredebilir.
III. Bakanlıklarda usulüne uygun yapılan yetki devri,
yetkiyi devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
IV.Yetki devrinin sınırlarının yazılı olarak açıkça
belirtilmesi şarttır.
Bakanlıkların kuruluş ve görev esasları hakkında
3046 sayılı Kanun’a göre, yetki devri ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri yanlıştır?
A) B) C)
D) E)
Yalnız I Yalnız III I ve III III ve IV II, III ve IV
92.
93.
Vali tarafından millî eğitim il müdürüne özürsüz ve
kesintisiz olarak 7 gün göreve gelmediği gerekçesi
ile savunması alınmadan verilen kademe ilerlemesinin
durdurulması disiplin cezası, işlemin hangi
unsurları bakımından hukuka aykırıdır?
A) B)
C) D)
E)
Yalnızca şekil Şekil ve konu Şekil, konu ve sebep Şekil ve sebep Yetki ve şekil Aşağıdaki suçlardan hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesinde devlet memurluğuna
engel suçlar arasında ismen sayılmamıştır?
A) B) C)
D) E)
Cinsel taciz Sahtecilik Zimmet Hırsızlık Dolandırıcılık Aşağıdakilerden hangisi, 4982 sayılı Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu’nda ismen sayılan istisnalardan biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Devlet sırrına ilişkin bilgi ve belgeler Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi ve belgeler Kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin bilgi ve belgeler İdari soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler Ticari sırlara ilişkin bilgi ve belgeler
94.
95.
96.
32
Diğer sayfaya geçiniz.2012-Adli Yargı
Hastanenin hükümlülere mahsus bölümünde kalan
hükümlülerin kaçmasına neden olan kolluk görevlisinin
sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca soruşturmaya
tabi tutulur.
Doğrudan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
uyarınca soruşturmaya tabi tutulur.
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca soruşturmaya
tabi tutulur.
Memurin Muhakematı Hakkında Kanun-ı Muvakkat
uyarınca soruşturmaya tabi tutulur.
1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve
Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair
Kanun uyarınca soruşturmaya tabi tutulur.
Aşağıdakilerden hangisi, kamu mallarının temel
özelliklerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Devir ve ferağ edilememeleri Üzerlerinde özel kişiler lehine sınırlı ayni hak
kurulamaması
Tapu siciline tescil edilememeleri Kamulaştırılamamaları Özel yararlanmaya konu olamamaları
97.
98.
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre pazarlık
usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Pazarlık usulü ile yapılacak işler kanunda gösterilmiştir.
Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, geçici teminat
alıp almamakta idareler serbesttir.
Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için ilan yapıp
yapmamakta idareler serbesttir.
Pazarlık usulü ile yapılan ihaleler ita amirince iptal
edilemez.
Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde
bulunulduğu pazarlık kararında belirtilir.
Sayıştay dairelerince verilen ilamlar, tebliğ tarihinden
itibaren en fazla kaç gün içinde temyiz edilebilir?
A) B) C) D) E) 10 30 45 60 90
99.
100.
TEST BİTTİ.
33
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.Baskı: METEKSAN A.Ş. – Ankara
SINAVDA UYULACAK KURALLAR
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı,
kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer,
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 dakika içinde
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız
cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.
3. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından
ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da
vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden
elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların
sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu
raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını
geçersiz sayabilir.
7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde
cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
8. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını,
kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru
kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz.
Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız
ve salon görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığınızdaki hem de cevap
kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon görevlisi imzasını tükenmez kalemle ve siz kodlamayı
yaptıktan sonra atmalıdır.
9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile
eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, sorumluluk size aittir.
11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
13. Her bölümün cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretlemeye dikkat ediniz.
14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.2012-ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE
SAVCI ADAYLIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVI
23 ARALIK 2012
GENEL YETENEK VE
GENEL KÜLTÜR TESTİ

1. A 21. C
2. A 22. E
3. E 23. A
4. B 24. B
5. E 25. E

6. C 26. A
7. D 27. C
8. D 28. D
9. B 29. B
10. D 30. A

11. A 31. D
12. E 32. E
13. B 33. A
14. E 34. C
15. E 35. D

16. C 36. C
17. D 37. C
18. A 38. E
19. B 39. D
20. B 40. B 2012-ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE
SAVCI ADAYLIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVI
23 ARALIK 2012
ALAN BİLGİSİ TESTİ

1. A 26. E 51. E 76. D
2. D 27. B 52. C 77. E
3. A 28. C 53. D 78. B
4. C 29. B 54. B 79. C
5. E 30. A 55. E 80. A

6. C 31. C 56. A 81. B
7. E 32. E 57. B 82. C
8. B 33. B 58. C 83. A
9. E 34. D 59. A 84. E
10. B 35. C 60. D 85. D

11. B 36. D 61. B 86. C
12. C 37. E 62. A 87. E
13. E 38. A 63. D 88. A
14. D 39. A 64. D 89. B
15. C 40. B 65. C 90. D

16. D 41. B 66. B 91. C
17. B 42. C 67. E 92. B
18. A 43. E 68. C 93. A
19. E 44. C 69. A 94. E
20. A 45. A 70. E 95. A

21. D 46. B 71. E 96. C
22. C 47. D 72. A 97. B
23. E 48. E 73. B 98. E
24. A 49. D 74. D 99. D
25. D 50. A 75. C 100. D

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.