ADLİ PARA CEZASI, ATEŞLİ SİLAH, KANUN YARARINA BOZMA

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2011/8-26 E.N , 2011/30 K.N.
…Sanık O…. K……..hakkında kasten yaralama suçundan açılan davanın şikayetten vazgeçme nedeniyle düşürülmesine, 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan ise, sanığın eylemine uyan 6136 sayılı Yasanın 13/1, 5237 sayılı TCY’nın 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca hapis cezasına seçenek yaptırım olarak belirlenen 6.000 Lira ve doğrudan hükmolunan 375 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına, adli emanette kayıtlı bulunan 1 adet B….. G….. V.T. marka 2303 seri nolu silahın 5237 sayılı TCY’nın 54/4. maddesi uyarınca zoralımına ilişkin…DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.