ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29250
YÖNETMELİK
Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 27/7/2014 tarihli ve 29073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman Üniversitesi İş Sağlığıve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“m) Verilecek olan eğitim, kurs, seminer ve araştırma konularında katılımcılara sertifika, katılım sertifikası, katılım belgesi, kurs belgesi, seminer belgesi ve benzeri belgeleri düzenlemek.”

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/7/2014 29073


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.