ADİL YARGILAMA HAKKI , ADLİ YARDIM, HARÇ VE MASRAFLAR

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2009/10000 E., 2010/30626 K.

ADİL YARGILAMA HAKKI , ADLİ YARDIM , HARÇ VE MASRAFLAR , TEMYİZ

Davacı işveren dava dilekçesinde, B… Üniversitesi’ne bağlı İ.. Z… H… Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde davalıların birlikte eylemleri sonucu zarara uğradığını ileri sürerek, fazlaya dair hakları saklı tutularak 2.500.000,00 TL maddi tazminat ile 200.000,00 TL manevi tazminatın ödetilmesi isteklerinde bulunmuştur. Davalılardan Mahmut ve Sibel yargılama sırasında adli yardım talebinde bulunmuşlar ve mahkemece isteklerin reddine karar verilerek yargılamaya devam olunmuştur. Yapılan yargılama sonunda mahkemece, toplam zararın 2.612.339,53 TL olduğu belirtilerek, taleple bağlı 2.500.000,00 TL’nin davalılardan müştereken müteselsilen tahsiline dair karar verilmiştir. Karar harcı olarak da 135.000.000,00 TL’nin yatırılması hükme bağlanmıştır…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.