AÇIK KALIPTA ÇELİK DÖVMELER – GENEL MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 06.10.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28433

AÇIK KALIPTA ÇELİK DÖVMELER – GENEL MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN 10250-1 VE TS EN 10250-3)

(TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2012/23)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, TS EN 10250-1 “Açık Kalıpta Çelik Dövmeler – Genel Mühendislik Uygulamaları İçin – Bölüm 1: Genel Özellikler” standardı ile,

(2) TS EN 10250-3 “Açık Kalıpta Çelik Dövmeler – Genel Mühendislik Uygulamaları İçin – Bölüm 3: Alaşımlı Özel Çelikler” standardı,

imalat ve satış safhalarında mecburi standard olarak zorunlu uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN 10250-1 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.

Bu standart, genel mühendislik amaçlı açık kalıpta dövmeler, dövme çubuklar ve önceden dövülüp sürekli hadde tezgahında son işlemden geçmiş ürünler için genel teknik teslim şartlarını kapsar.

Teknik teslim şartlarıyla ilgili genel bilgiler EN 10021’de verilmiştir.

(2) TS EN 10250-3 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.

Bu standart, alaşımlı özel çeliklerden imal edilmiş ve ıslah edilmiş durumda verilen açık kalıpta dövmeler, dövme çubuklar ve önceden dövülüp sürekli hadde tezgahında son işlemden geçirilmiş ürünler için genel teknik teslim şartlarını kapsar.

Not – Bu standardda listesi verilen çeliklerin çoğunluğu, EN 10083-1’deki çeliklerle aynıdır ve sertleşebilirlik ve teknolojik özelliklerle ilgili daha fazla bilgi bu standardda verilmiştir.

Teknik teslim şartlarıyla ilgili genel bilgiler EN 10021’de verilmiştir.

MADDE 4 – (1) Söz konusu standardlar kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) Söz konusu standardlar, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.