991 Malî Yılı Bütçe Kanunu”nun 66. maddesinin (h) fıkrasının iptaline ilişkin itiraz hakkında

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1991/52

Karar Sayısı : 1991/56

Karar Günü : 31.12.1991

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (Yeniden karar verilmesine yer olmadığına)

24.12.1990 günlü, 3690 sayılı “1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu”nun 66. maddesinin (h) fıkrasının iptaline ilişkin itiraz hakkında, sözü edilen kural daha önce Anayasa Mahkemesi’nin 27.11.1991 günlü, Esas 1991/37, Karar 1991/44 sayılı kararı ile iptal edilmiş olduğundan bu konuda BİR KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

31.12.1991 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan Üye Üye
Yekta Güngör ÖZDEN Güven DİNÇER Servet TÜZÜN
Üye Üye Üye
Mustafa ŞAHİN İhsan PEKEL Selçuk TÜZÜN
Üye Üye Üye
Ahmet N.SEZER Erol CANSEL Yavuz NAZAROĞLU
Üye Üye
Haşim KILIÇ Yalçın ACARGÜN


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.