6100 Sayılı HMK’da Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi…

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi
Esas: 2011/10278
Karar: 2011/14140

6100 Sayılı HMK’da Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi
Yaşlılık Aylığı
Yersiz Aylıkların ve Tedavi Giderlerinin Tahsili

Dava, Kurumca yersiz aylıkların ve tedavi giderlerinin tahsili, birleşen dava ise sigortalının, geçerli olan oda ve vergi kayıtları dikkate alınarak 2000 veya 2001 yılında yaşlılık aylığına hak kazandığının tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde, birleşen davaların kısmen kabulü ile, davacıya toplam 20 yıl 9 ay 8 gün primi ödenmiş hizmet süresi üzerinden, 01.6.2001 tarihinden itibaren yaşlılık aylığına hak kazandığının tespitine, 01.9.2000-01.6.2001 dönemi yaşlılık aylıkların ve bu döneme dair sağlık hizmetleri giderlerinin fuzuli olduğuna karar verilmiştir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.