61 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ(*)

61 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ(*)

Resmi Gazete Sayısı
Resmi Gazete Tarihi 29/06/1963
Kapsam
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Kanunla değişik geçici 5 inci maddesinin b fıkrasında yazılı geçim indiriminin tatbikine dair yayınlanan 51 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğine ektir.Mezkûr Genel Tebliğin 2 nci maddesinde, 28/2/1963 tarihli ve 6/1466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Kanunla değişik geçici maddesinin b fıkrasındaki yükseltilmiş geçim indiriminin, 3008 sayılı İş Kanununun 5518 sayılı Kanunla muaddel 1 inci maddesindeki tarife göre, işçi vasfında olanların (Bu kanunun şumulüne giren veya girmeyen işyerlerinde çalışanlar) gerçek veya götürü usulde tesbit edilen ücretlerine uygulanacağı belirtilmiş ve bu maddenin d fıkrasında ise, götürü usulün gerektirdiği şartları haiz olmadıkları için gerçek usulde vergilendirilenlerin, işbu genel tebliğe bağlı vergi cetvelleriyle ilgilendirilmiyeceği belirtilmişti.

d fıkrasında yer alan bu hüküm, hizmet erbabının ücretleriyle ilgili bulunmadığı ve yanlış anlamlara sebebiyet verdiği anlaşıldığı cihetle, 51 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin metninden çıkarılmıştır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Güncelliği kalmamıştır.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.