.6.2009 günlü, 5903 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun’un; 1. maddesinin ” ve bu suretle elde edilecek arazilerin tarımsal amaçlı kullanılması ” ibaresinin, 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının, (2) numaralı fıkrasının; üçüncü ve beşinci tümcelerinin, (3) numaralı fıkrasının birinci, ikinci, dördüncü ve altıncı tümcelerinin, 3. maddesinin ” taşınmazların temizleme karşılığı tarımsal faaliyetlerde kullandırılması süresi ise ” ibaresinin, Anayasa’nın 2., 3., 7., 8., 9., 44., 87. ve 138. maddelerine aykırılığı savıyla iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2009/45

Karar Sayısı : 2011/32 (Yürürlüğü Durdurma)

Karar Günü : 2.6.2011

R.G. Tarih-Sayı : 28.06.2011-27978

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Hakkı Süha OKAY ve Kemal KILIÇDAROĞLU ile birlikte 194 milletvekili

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU : 4.6.2009 günlü, 5903 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun’un; 1. maddesinin ” ve bu suretle elde edilecek arazilerin tarımsal amaçlı kullanılması ” ibaresinin, 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının, (2) numaralı fıkrasının; üçüncü ve beşinci tümcelerinin, (3) numaralı fıkrasının birinci, ikinci, dördüncü ve altıncı tümcelerinin, 3. maddesinin ” taşınmazların temizleme karşılığı tarımsal faaliyetlerde kullandırılması süresi ise ” ibaresinin, Anayasa’nın 2., 3., 7., 8., 9., 44., 87. ve 138. maddelerine aykırılığı savıyla iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi ve ekleri, bu konudaki yürürlüğü durdurma ve esas inceleme raporu ile ekleri, iptali istenilen kurallar, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

4.6.2009 günlü, 5903 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun’un:

A- 2. maddesinin (3) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri, 2.6.2011 günlü, E. 2009/45, K. 2011/88 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu cümlelerin, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,

B- 1- 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ” ve bu suretle elde edilecek arazilerin tarımsal amaçlı kullanılması ” ibaresine,

2- 2. maddesinin;

a- (1) numaralı fıkrasına,

b- (2) numaralı fıkrasının üçüncü ve beşinci cümlelerine,

c- (3) numaralı fıkrasının dördüncü ve altıncı cümlelerine,

3- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan ” taşınmazların temizleme karşılığı tarımsal faaliyetlerde kullandırılması süresi ise ” ibaresine,

yönelik iptal istemleri, 2.6.2011 günlü, E. 2009/45, K. 2011/88 sayılı kararla reddedildiğinden, bu fıkra, cümle ve ibarelere ilişkin YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

2.6.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Alparslan ALTAN

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.