5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e fıkrası kapsamında yapılacak hisse devrine ilişkin düzenlenen kağıtta, şirkette hissesi bulunan şahıs ortaklara ait hissenin de devrinin de söz konusu olması durumunda damga vergisi uygulaması hk.

Bir Cevap Yazın