506 Sayılı Kanun Gereği Verilen İdari Para Cezaları…

Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığı: Esas No: 2011/12952 Karar No: 2011/3324

…506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 8’inci maddesinde; işverenin, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlü olduğu; sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devrolunması veya intikal etmesi halinde de, yeni işverenin bildirge vermesi gerektiği,…

Devamı…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.