4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu kapsamında düzenlenen sözleşmenin damga vergisinden istina olup olmadığı ile yüklenici firmaya yapılacak avans ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

Bir Cevap Yazın