4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu kapsamında düzenlenen sözleşmenin damga vergisinden istina olup olmadığı ile yüklenici firmaya yapılacak avans ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.