4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN 25 İNCİ MADDESİNE GÖRE 2010 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 11.12.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27429

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN  25 İNCİ MADDESİNE GÖRE 2010 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TRKGM-2009/2)

 

MADDE 1 – (1) 4822 sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 5728 sayılı Kanunla değişik 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 392 Sıra No’lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2009 yılı için yeniden değerleme oranı olan %2,2 (iki virgül iki) artış esas alınarak, 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:

4077 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanunla Değişik 25 inci Maddesinin; 1/1/2009-31/12/2009

TL

1/1/2010-31/12/2010

TL

Birinci fıkrasındaki ceza miktarı: 112 114
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı: 224 228
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı: 560 572
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları: 1.120 1.144
11.200 11.446
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarları: 2.240 2.289
448 457
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı: 5.600 5.723
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarları: 11.200 11.446
224.000 228.928
224.000 228.928
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları: 6.720 6.867
67.200 68.678
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı: 89.600 91.571

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.