3D INCERTA BELGELENDİRME MÜHENDİSLİK GÖZETİM VE DENETİM LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28988

3D INCERTA BELGELENDİRME MÜHENDİSLİK GÖZETİM VE DENETİM LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM – 2014/12)

 

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2530 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Bağdat Cad. No:161 Kat:4 Daire:8 Selami Çeşme Göztepe/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren 3D Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şirketi; 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)’nde yer alan;

  1. a) Üretim içi kontrol (Modül A1),
  2. b) AT Tip incelemesi (Modül B),
  3. c) AT Tasarım İncelemesi (Modül B1),

ç) AT Tipe Uygunluk Muayenesi (Modül C1),

  1. d) AT Ürün doğrulaması (Modül F),
  2. e) AT Birim doğrulaması (Modül G),
  3. f) Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı (Ek I – 3.1.2),
  4. g) Sabit Bağlantı Yapan Personelin Değerlendirilmesi ve Onayı (Ek I – 3.1.2),

ğ) Tahribatsız Muayene Personelinin Değerlendirilmesi ve Onayı (Ek I – 3.1.3),

kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 3D Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şirketinin Bakanlığımız veya ilgili kamu kuruluşları tarafından diğer Yeni Yaklaşım Mevzuatına istinaden gerçekleştirilecek olası Onaylanmış Kuruluş görevlendirmelerinin resmi duyuruları Ekonomi Bakanlığının http://www.ekonomi.gov.tr/avrupabirligi/index.cfm?sayfa=77F73EFE-D8D3-8566-4520313A83AEA68F adresinden takip edilir.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.