3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun Kooperatiflerde Uygulanmasına Dair Tebliğ

Resmi Gazete Tarihi: 15.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25701

Bakanlık Adı : Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
Tebliğin Adı                : 3628 sayılı Mal Bildiriminde  Bulunulması, Rüşvet ve  Yolsuzluklarla Mücadele

Kanununun Kooperatiflerde Uygulanmasına Dair Tebliğ

(Tebliğ No: 2005/1)

Tebliğ No : (Tebliğ No: 2005/1)
R. Gazete Tarihi : 15/1/2005
R. Gazete Sayısı : 25701

 

 

3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE  BULUNULMASI,

RÜŞVET VE  YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE

KANUNUNUN KOOPERATİFLERDE UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

 

(TEBLİĞ NO: 2005/1)

 

4/5/1990 günlü 20508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  19/4/1990 günlü 3628 sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun 2 nci maddesinin (f) bendinde gösterilen kooperatifler ve üst kuruluşlarının başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürlerinin bu Kanun hükümlerine göre Bakanlığımıza verecekleri “Mal Bildirimleri” konusundaki esaslar, 26/5/1990 günlü 20529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1990/53-54 sayılı Bakanlığımız Tebliğinde yer almıştır.

 

Anılan Kanunun 7 nci maddesinde, bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenlerin, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini  yenilemeleri gerektiği belirtildiğinden, aşağıdaki hususların yeniden hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

 

Bakanlığımız gözetim ve denetimine bağlı;

 

a) Merkezi Ankara’da bulunan 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi kooperatifler ve  üst kuruluşlarının yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdürleri,

 

Merkezi Ankara’da bulunan  ve  4572 sayılı Kanun hükümlerine göre faaliyet gösteren  Tarım Satış Kooperatiflerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri,

 

Merkezi Ankara’da ve Ankara dışında bulunan Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürleri,

 

mal bildirimlerini Bakanlığımıza (Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü) kapalı bir zarf içinde bir yazı ekinde topluca göndereceklerdir.

 

b) Merkezi Ankara dışında bulunan 1163 sayılı Kanuna tabi kooperatifler ve üst kuruluşları ile 4572 sayılı Kanun hükümlerine göre faaliyet gösteren Tarım Satış Kooperatiflerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri ise, mal bildirimlerini bulundukları illerin Sanayi ve Ticaret  İl Müdürlüklerine vereceklerdir.

 

c) Kooperatif ve üst kuruluşlarının denetçileri,  Kanun kapsamına alınmadığından mal bildiriminde bulunmayacaklardır.

 

d) Anılan Kanunun 8/2 nci maddesine göre, görevleri nedeniyle birden fazla kuruluşa mal bildiriminde bulunacak kişiler, sadece asli kurumuna mal bildirimini verecek, ancak bu durumu bir yazıyla Bakanlığımıza bildireceklerdir.

 

Tebliğ olunur.

Sayfa 1

Sayfa 2

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.