30/10/2011 Tarihli Güncelleme:

30/10/2011 Tarihli Güncelleme:
Kullanıcılardan gelen talep üzerine “Yargılama Giderleri Hesaplama Programına” dava değerine göre harç ve gider avansı hesaplama kodu eklendi. Böylece kullanıcının dava açılması sırasında mahkeme veznesine yatırılması gereken başvuru harcı, peşin harç(karar ve ilam harcının dörtte biri) ile yeni HMK ile getirilen Gider Avansı toplamını kolaylıkla hesaplayıp öğrenmesine imkan sağlandı.devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.