3.5.1985 günlü, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi 9.12.2009 günlü, 5940 sayılı Yasa’nın 2. maddesiyle değiştirilmesi

Esas Sayısı : 2009/70

Karar Sayısı : 2010/74

Karar Günü : 20.5.2010

R.G. Tarih-Sayı : Geri Çevirme

KARAR TUTANAĞI

(HÜKÜM BÖLÜMÜ)

3.5.1985 günlü, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi 9.12.2009 günlü, 5940 sayılı Yasa’nın 2. maddesiyle değiştirildiğinden, maddenin ikinci fıkrasının ” 500 000 TL.’dan 10 000 000 liraya kadar para cezası verilir.’ bölümünün iptali istemine ilişkin başvurunun, yapılan değişiklikle uygulamada ortaya çıkan leh ve aleyhe durumun değerlendirilmesi yapılmak üzere itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’ye iadesine, 20.5.2010 günündeOYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.