2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesi, taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa’ya aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varması

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas sayısı: 1988/8

Karar sayısı: 1988/7

Karar günü: 6.4.1988

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesi, taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa’ya aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varması halinde, davaya bakmakta olan Mahkemenin; tarafların bu konudaki iddia ve savunmalarını ve kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıklayan kararı, konuyla ilgili göreceği öteki belgelerin tasdikli örnekleriyle birlikte Anayasa Mahkemesine göndereceğini öngörmüştür.

Davacı Vekili tarafından öne sürülen iddiayı ciddi bulan Senirkent Sulh Hukuk Mahkemesi’nin, bir sahifeden ibaret olan ve herhangi bir gerekçe içermeyen başvuru yazısını göndermekle yetinmiş bulunması, 2949 sayılı Yasanın 28/2. maddesinin buyurucu hükmü karşısında eksiklik sayıldığından söz konusu işe ilişkin dosyanın geri çevrilmesine,

6 Nisan 1988 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Mahmut C. CUHRUK

Üye

Necdet DARICIOĞLU

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

Muammer TURAN

Üye

Mehmet ÇINARLI

Üye

Selahattin METİN

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mustafa ŞAHİN

Üye

Adnan KÜKNER

Üye

Mehmet Şerif ATALAY

Üye

Oğuz AKDOĞANLI


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.