2560 Sayılı Kanuna tabi tüzel kişiliğe haiz iktisadi işletmenin mal ve hizmet alımları karşılığında firmalara yapacağı ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

Bir Cevap Yazın