2560 Sayılı Kanuna tabi tüzel kişiliğe haiz iktisadi işletmenin mal ve hizmet alımları karşılığında firmalara yapacağı ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.