24.2.1998 tarihinde kurulan ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nda öngörülen süre içerisinde ilk büyük kongresini yapmayan Değişen Türkiye Partisi (DEPAR)’ne, aynı Yasa’nın 104. maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2002/1 (Siyasî Parti-İhtar)

Karar Sayısı : 2002/10

Karar Günü : 14.3.2002

R.G. Tarih-Sayı :19.04.2002-24731

İHTAR İSTEMİNDE BULUNAN : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

İHTAR İSTEMİNİN KONUSU : 24.2.1998 tarihinde kurulan ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nda öngörülen süre içerisinde ilk büyük kongresini yapmayan Değişen Türkiye Partisi (DEPAR)’ne, aynı Yasa’nın 104. maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi istemidir.

I- İNCELEME

Parti Başkanı Gökhan ÇAPOĞLU’nun, Parti adına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na yazdığı dilekçe ve eklerinden, adı geçen Parti’nin 3.3.2002 tarihinde 1. Olağanüstü Büyük Kongresini topladığı, yapılan bu toplantıda mali faaliyet raporunun kabulü, ibrası ve Değişen Türkiye Partisi (DEPAR)’nin kapanması konusunda toplantıya katılan 15 delegenin oybirliğiyle karar alındığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda tüzel kişiliği sona eren Parti’ye 2820 sayılı Yasa’nın 104. maddesi uyarınca ihtar verilmesi istemi hakkında karar vermeye gerek kalmamıştır.

II- SONUÇ

Değişen Türkiye Partisi’nin 3.3.2002 gününde yapılan 1. Olağanüstü Büyük Kongresinde, kapanmasına karar verildiğinden, konusu kalmayan ihtar istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 14.3.2002 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Rüştü SÖNMEZ

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Mahir Can ILICAK

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Enis TUNGA


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.