233 sayılı KHK ye tabi iktisadi devlet teşekkülü statüsünde bulunan kurum tarafından açılan ihalelerde alınan ihale kararlarının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.