233 sayılı KHK ye tabi iktisadi devlet teşekkülü statüsünde bulunan kurum tarafından açılan ihalelerde alınan ihale kararlarının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Bir Cevap Yazın