233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak Bakanlar Kurulu Kararına göre kurulan İktisadî Devlet Teşekkülünün, şirket ana statüsünde yer alan amaç ve faaliyetleri ile ilgili imzaladığı sözleşmeler ile bu sözleşmelere ait fatura ödemelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Bir Cevap Yazın