22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 300. maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa’nın 2., 5., 10., 13., 17., 36., 40. ve 41. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

           

Esas Sayısı  :  2014/104
Karar Sayısı  :  2014/104
Karar Günü  :  11.6.2014
R.G. Tarih-Sayı  :  Tebliğ edildi

                              

                                                                      İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Kayseri 5. Aile Mahkemesi

 

       İTİRAZIN KONUSU : 22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 300. maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa’nın 2., 5., 10., 13., 17., 36., 40. ve 41. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir.

 

I- OLAY

Davacılar vekili tarafından açılan babalık davasında, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

 

II-  İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

Kanun’un itiraz konusu kuralı da içeren 300. maddesi şöyledir:

 

Hak düşürücü süreler

 

Madde 300- Tanıyanın dava hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

 

İlgililerin dava hakkı, davacının  tanımayı ve  tanıyanın çocuğun babası olamayacağını öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde tanımanın üzerinden beş yıl  geçmekle düşer.

 

Çocuğun dava hakkı, ergin olmasından başlayarak bir yıl geçmekle düşer.

 

Yukarıdaki süreler geçtiği hâlde gecikmeyi haklı kılan sebep varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.”

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.