Archive for Aralık 2012

YILIN İÇTİHADI SEÇİMİNDE SON ÜÇ GÜN

Merhaba,kararara.com sitesince Aralık 2012 de başlatılan “Yılın İçtihadı Seçimi”nde son üç güne girmiş bulunuyoruz. Eğer halen oyunuzu kullanmadıysanız aşağıdaki bağlantıya giderek oy veriniz. Katkılarınız için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız. Saygılar… Devamı… ... Devamı

SİTEMİZİN 2012 YILI İSTATİSTİK VE TRENDLERİ

Merhaba,kararara.com sitesinin 2012 yılı genel istatistiki bilgilerini ve trendlerini sizler için hazırladık. Bunlar arasında 2012 yılında en çok aranan kelimeler, en çok okunan kararlar, en çok ziyaret alan sayfalar, en fazla ziyaretçi gönderen iller… vs gibi ilginizi çekeceğini düşündüğümüz trendler bulunmaktadır. İlginize şimdiden teşekkür eder, saygı ve sevgilerimizi sunarız. Site... Devamı

DENETİMLİ SERBESLİK HÜKMÜNE UYMAMA-TEBLİGATIN YAPILMAMASI

YARGITAY 10. Ceza Dairesi 2008/6683 E.N , 2011/58178 K.N. Özet: DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ’NİN 97. MADDESİNİN 5. FIKRASI İLE VE 121. MADDESİNİN 1, 2, 3, 4 VE 5. FIKRALARI GEREĞİNCE, DENETLEME PLANININ ONAYLI BİR ÖRNEĞİNİN, “GEÇERLİ, HAKLI VE GEREKTİĞİNDE BELGELENDİRİLEBİLEN MAZERETİ OLMADIĞI HALDE GELMEMENİN VE ÇAĞRIYA UYMAMANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜN... Devamı

Emlak vergisi daimi muafiyeti…

Danıştay Dokuzuncu Dairesi Esas No : 2007/2145 Karar No : 2007/4981 İstemin Özeti : Davacının Bursa İli, Mudanya İlçesi, Çağrışan Köyü’nde bulunan arsası için 2001 yılı 2. taksidi, 2002 yılı ve 2003 yılı emlak (arsa) vergileri ile 2003 yılı ek emlak vergisinin tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı; uyuşmazlığın, davacının taşınmazının 1319 sayılı Emlak Vergisi... Devamı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ

YARGITAY 9. Ceza Dairesi 2011/8130 E.N , 2011/30619 K.N. Özet: TCK 31/2. VE 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU’NUN 35/1. MADDELERİ UYARINCA CUMHURİYET SAVCILIĞI’NCA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI VERİLEMEYECEĞİ GİBİ, DAVA AÇILDIKTAN SONRA GÖREVLİ CEZA MAHKEMESİNCE SUÇUN SÜBUTU İNCELENİP SOSYAL İNCELEME RAPORU DEĞERLENDİRİLEREK SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK İÇİN UYGULANACAK GÜVENLİK TEDBİRİNE... Devamı

HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT, ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLİĞİ

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2011/12171 E.N , 2011/11002 K.N. Özet: ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ ALEYHİNE İDARE MAHKEMELERİNDE DAVA AÇILAMAZ. ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİSİ OLAN ŞİRKET TARAFINDAN ÜSTLENİLEN KANALİZASYON ALT YAPI ÇALIŞMALARI SIRASINDA, DAVACI İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUK ALANINDA BULUNAN KÖY YOLUNDAKİ ASFALT KAPLAMAYA ZARAR VERİLDİĞİ BELİRTİLEREK UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ TALEP EDİLDİĞİNE GÖRE;... Devamı

Ağır kusur cezalı katma değer vergisi…

Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığı Esas No : 2006/4576 Karar No : 2008/508 Yeminli mali müşavir olan ve Kasım 1998 döneminde elde ettiği serbest meslek gelirini eksik beyan ettiği ileri sürülen davacı adına takdir edilen matrah üzerinden re’sen salınan ağır kusur cezalı katma değer vergisini; Ekskon Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile davacı arasında düzenlenen katma değer vergisi iade tasdik... Devamı

TASARLAYARAK VE BOMBALAMA SURETİYLE İNSAN ÖLDÜRME

YARGITAY 9. Ceza Dairesi 2011/9401 E.N , 2011/27205 K.N. Özet: ŞEHİR MERKEZİNDE İNSANLARIN ÇOKÇA BULUNDUĞU İŞLEK BİR CADDEDE, HEDEFLEDİĞİ ASKERİ SERVİS OTOBÜSÜNÜN GEÇTİĞİ SIRADA BOMBA YÜKLÜ ARACI UZAKTAN KUMANDA İLE PATLATARAK ARACIN YAKINLARINDA BULUNAN 7 KİŞİYİ ÖLDÜREN SANIĞIN; İNSANLARIN YOĞUN OLARAK BULUNDUĞU BİR CADDEDE BÖYLESİNE GÜÇLÜ BİR BOMBANIN PATLAMASI HALİNDE ÇEVREDE BULUNAN İNSANLARIN... Devamı

HAKSIZ FİİL, RÜCUEN TAZMİNAT

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2010/11355 E.N , 2011/13503 K.N. Özet: GÖREV SIRASINDA YARALANAN POLİS MEMURLARINA, 2330 SAYILI YASA GEREĞİ ÖDENEN TAZMİNATIN RÜCUEN TAZMİNİNE İLİŞKİN DAVADA; TAZMİNAT MİKTARI HAKSIZ FİİLİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH ESAS ALINARAK BELİRLENMELİDİR. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NAKDİ TAZMİNAT KOMİSYONU’NCA OLAY TARİHİNDEN UZUN BİR SÜRE SONRA ALINMIŞ KARAR... Devamı