Archive for Kasım 2012

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ, KAT KARŞILIĞI İNŞAAT…

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2011/5829 E.N , 2011/6794 K.N. Özet: AKDİN İCRASINDAN VE GECİKMESİ SEBEBİYLE ZARAR VE ZİYAN TALEBİNDEN VAZGEÇTİĞİNİ DERHAL BEYAN EDEREK BORCUN İFA EDİLMEMESİNDEN DOĞAN ZARAR VE ZİYANI TALEP ETMEYE İLİŞKİN HAKKIN KULLANILMASI, KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE, DA-VACILARA DÜŞEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE AİT ARSA PAYLARININ DAVALI YÜKLENİCİYE GEÇİRİLMESİ KARŞILIĞINDA O BAĞIMSIZ... Devamı

HAGB , ORMAN SUÇU, ZARARIN BELİRLENMESİ

YARGITAY 3. Ceza Dairesi 2011/12741 E., 2011/19936 K. …6831 sayılı Orman Kanununa aykırılık suçundan H… M…’ın anılan kanunun 91/1, 91/4, 91/son,72, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4. maddeleri uyarınca 3.925.458.000 Türk Lirası ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair Sarıgöl Sulh Ceza Mahkemesinin 27.08.2003 tarihli ve 2002/214 esas, 2003/275 sayılı kararının infazı... Devamı

ESER SÖZLEŞMESİ , İYİNİYET, ZAMANAŞIMI

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2011/6282 E.N , 2011/7054 K.N. Özet: TARAFLARIN YAPTIKLARI PROTOKOL RESMİ BİR ŞEKİLDE YAPILMADIĞI İÇİN GEÇERSİZ İSE DE, TAPUDA PAY DEVRİNİ DE İÇERDİĞİNDEN VE PAY DEVRİ DE YAPILDIĞINDAN GEÇERSİZLİĞİN İLERİ SÜRÜLMESİ DÜRÜSTLÜK İLKESİNE AYKIRIDIR. UYUŞMAZLIK SATIŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE DEĞİL, ESER SÖZLEŞMESİNDEKİ DÜZENLEMELERE GÖRE ÇÖZÜMLENMELİDİR. DAVA... Devamı

HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ, HAGB, ZARARIN GİDERİLMESİ

YARGITAY 8. Ceza Dairesi 2011/16745 E., 2011/16144 K. Hakkı olmayan yerlere tecavüz suçundan sanık M… P…’ın, 5327 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 154/1, 62, 52/2. maddeleri uyarınca 5 ay 25 gün hapis ve 462,00 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/9. maddesi gereğince sanığın en geç 31.04.2010 tarihine kadar tecavüzüne son vererek suç... Devamı

Hastanenin örtülü reklamının yapılması…

Danıştay Onuncu Daire Başkanlığı Esas No : 2006/2939 İstemin Özeti : Davacı şirkete ait televizyon kanalında 4.4.2004 tarihinde yayımlanan ”Zirveye Doğru” adlı programda bir hastanenin örtülü reklamının yapılması suretiyle 4077 sayılı Yasanın 16. maddesine aykırı davranıldığından bahisle aynı Yasanın 17. ve 25/8. maddeleri uyarınca 44.975 TL idari para cezası ve durdurma cezası verilmesine... Devamı

İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL

YARGITAY 14. Hukuk Dairesi 2011/3650 E.N , 2011/4757 K.N. Özet: İNANÇLI İŞLEMLER, İNANANIN TEMİNAT OLUŞTURMAK VEYA YÖNETİLMEK ÜZERE MAL VARLIĞI KAPSAMINDAKİ HAKKINI, İNANILANA DEVRETMESİ VE İNANILANIN DA İNANÇ ANLAŞMASINDAKİ KOŞULLARA UYGUN OLARAK İNANÇ KONUSU ŞEYİ KULLANMASINI, AMAÇ GERÇEKLEŞTİĞİNDE BELİRLENEN ŞEKİLDE İNANANA İADE ETMESİNİ İÇERİR. İNANÇLI İŞLEMİN TARAFLARINI İNANAN VE İNANILAN... Devamı

HAPİSTEN ÇEVRİLEN ADLİ PARA CEZASI ÖDENMEZSE CEVRİLME HESABI

YARGITAY 8. Ceza Dairesi 2011/9823 E., 2011/13423 K. Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçundan sanık O… L…’nın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 170/1-c, 62, 52. maddeleri gereğince 3.000 yeni Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına dair Çorum 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 20/07/2006 tarihli ve 2006/177 esas, 2006/377 sayılı kararının infazı sırasında, para cezasının... Devamı

Özel Hastane Reklamının Tüketici Kanununa Aykırılığı

Danıştay Onuncu Daire Başkanlığı Esas No : 2006/3738  Karar No : 2009/2340 İstemin Özeti : Davacı şirketin sahibi olduğu özel hastanenin, Yeni Şafak Gazetesi ile Anadolu’da Vakit Gazetesi’nin 12.4.2004 tarihli sayılarında yayımlanan “Prostat buharlaşıyor. Kesintisiz hayat başlıyor” başlıklı reklamının, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesine aykırı... Devamı

ELATMANIN ÖNLENMESİ, HUKUKİ YARAR, ORTAK SINIRIN TESPİTİ

YARGITAY 14. Hukuk Dairesi 2010/7468 E.N , 2010/6109 K.N. Özet: DAVACININ, DAVA AÇMAKTA HUKUKİ YARARI BULUNMASI ASILDIR. YARGI YOLUNA BAŞVURABİLMEK İÇİN HALEN MEVCUT BİR HAK SALDIRIYA UĞRAMALIDIR. KURAL OLARAK GELECEKTEKİ YARARLARA DAYANILARAK DAVA AÇILAMAZ. ÖZEL BİR HUKUKİ YARAR ORTAYA KONMADIKÇA BAĞIMSIZ TESPİT DAVASI DİNLENİLEMEZ… Devamı… ... Devamı

İDDİANAMENİN İADESİ-SORUŞTURMA İZNİ ALINMAMASI NEDENİYLE

Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2011/12434 E., 2011/23875 K. …5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170/3. maddesinde iddianamede nelerin gösterileceği, aynı Kanun’un 174/1. maddesinde ise iddianamenin hangi hallerde iadesine karar verileceğinin belirtildiği, şüphelinin savunmasının alınmaması, dolandırıcılık suçuna konu menfaatin miktarının belirtilmemesi, belge aslının dosyaya konulmaması, eyleme konu... Devamı