2012 yılı Avukatlık Ücreti Hesaplama Programı…

31/12/2011 Tarihli Güncelleme:

2012 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre “Kanuni Vekalet Ücreti Hesaplama Programı” eklendi. Tarifenin 11/1. maddesinde belirtilen “Şu kadar ki asıl alacak miktarı 1.666,66 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.” kuralı ile, tarifenin 12/2. maddesinde belirtilen “Şu kadar ki asıl alacak miktarı 3.333,33 TL’ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.” kuralına göre oluşan yeni düzenleme doğrultusunda programlama yapılarak, vatandaşların ve avukatların hizmetine sunuldu.
>>>2012 yılı Vekalet Ücreti Hesaplama Programı…<<<

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.