2011/Ocak ayında ve 6111 sayılı Kanunla Damga Vergisi Kanununa eklenen istisna hükmünün yürürlük tarihinden sonra düzenlenen Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Bir Cevap Yazın