1998/32 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

                                             ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

 

Esas Sayısı    : 1998/32 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı  : 1998/50

Karar Günü   : 10.11.1998

R.G. Tarih-Sayı   : R.G.’de yayımlanmamıştır.

 

Anayasa Mahkemesi’nin 16.1.1998 günlü, E: 1997/1 (Siyasî Parti Kapatma), K: 1998/1 sayılı kararıyla Refah Partisi’nin  kapatılmasına, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 107. maddesi uyarınca tüm mallarının Hazine’ye geçmesine karar verilmiştir.

 

Bakanlar Kurulu’nun 98/10502 sayılı Kararı gereğince, tasfiye işlemleri Maliye Bakanlığı’nca yürütülmekte olan Parti’nin, tüzelkişiliğinin sona ermesine bağlı olarak Siyasî Partiler Kanunu’nun 73. ve 74. maddelerinde belirtilen kesinhesapları hazırlayıp karara bağlayacak organlarının hukukî varlıklarının da son bulması nedeniyle, 1997 yılına ait kesinhesabı veremeyeceği anlaşıldığından, 1997 yılı hesabına ilişkin dosyanın işlemden kaldırılmasına, 10.11.1998 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan                                                Üye                                                 Üye

Ahmet Necdet SEZER                        Samia AKBULUT                           Haşim KILIÇ

 

Üye                                                   Üye                               Üye

Yalçın ACARGÜN                           Mustafa BUMİN             Sacit ADAL

 

 

Üye                                                   Üye                         Üye

Ali HÜNER                             Lütfi F. TUNCEL  Fulya KANTARCIOĞLU

 

 

Üye                                        Üye

Mahir Can ILICAK               Rüştü SÖNMEZ

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.