1996/15 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı     : 1996/15 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı   : 1999/30

Karar Günü    : 16.6.1999

R.G. Tarih-Sayı    : R.G.’de yayımlanmamıştır.

                   Anayasa Mahkemesi’nin 16.1.1998 günlü, E:1997/1 (Siyasî Parti Kapatma), K:1998/1 sayılı kararıyla kapatılanve tüm mallarının Hazine’ye geçmesine karar verilen  Refah Partisi’nin 1995 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

                   2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 107. maddesi açıklığı ve durumu gözetilerek dosyanın işlemden kaldırılmasına, 16.6.1999 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

                   Başkan                                        Başkanvekili                                     Üye

   Ahmet Necdet SEZER                           Güven DİNÇER                       Samia AKBULUT

                      Üye                                                 Üye                                             Üye

            Haşim KILIÇ                                 Mustafa BUMİN                          Sacit ADALI

                      Üye                                                 Üye                                             Üye

             Ali HÜNER                                 Lütfi F. TUNCEL              Fulya KANTARCIOĞLU

                                               Üye                                        Üye

                                   Mahir Can ILICAK                   Rüştü SÖNMEZ


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.