16.8.1997 günlü, 4306 sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Resmi Gazete Tarih / Sayı : İstem reddedildiği için Resmi Gazeteye gönderilmez

Esas Sayısı    : 1997/62

Karar Sayısı : 1998/4 (Yürürlüğü Durdurma)

Karar Günü : 16.9.1998

                   16.8.1997 günlü, 4306 sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun”un;

 

A- 1. maddesiyle değiştirilen 5.1.1961 günlü, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 9. maddesinin birinci fıkrasının,

 

B- 2. maddesiyle 222 sayılı Yasa’ya eklenen “Geçici Madde 10″un,

 

C- 3. maddesiyle değiştirilen 14.6.1973 günlü, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel  Kanunu’nun 6. maddesinin ikinci fıkrasının,

 

D- 4. maddesiyle 1739 sayılı Yasa’nın 23. maddesine eklenen 3 nolu fıkranın,

 

E- 5. maddesiyle değiştirilen 1739 sayılı Yasa’nın 24. maddesinin,

 

F- 6. maddesinin,

 

G- 7. maddesiyle değiştirilen 30.4.1992 günlü, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 11. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin,

 

H- 8. maddesinin,

 

I- 9. maddesinin,

 

J- Geçici 1. maddesinin,

 

YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

 

16.9.1998 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Ahmet Necdet SEZER

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Lütfi F. TUNCEL

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mahir Can ILICAK

Üye

Rüştü SÖNMEZ

 

 

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.