ALACAK, ESER SÖZLEŞMESİ
YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2010/2671 E.N , 2011/2701 K.N.
…Temyiz, yargılamanın bir aşaması olup bu aşamada yargılama henüz tamamlanmamıştır. Bu durumda borcu söndüren nitelikteki belgenin savunmanın genişletilmesi yasağı ile karşılaşmaksızın mahkemece dikkate alınması gerekir. Nitekim emsal nitelikteki HGK’nın 05.04.2000 gün 2000/11-745 Esas 2000/734 Karar sayılı ilâmda da aynı hususa işaret edilmiştir. Bu nedenle mahkemece 29.04.2009 tarihli belge konusunda davacının beyanı alınarak doğruluğunun kabul edilmesi halinde alacağından mahsup edilerek sonuca varılması gerekir. Kararın bu nedenle bozulması uygun görülmüştür… DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.