İTİRAZIN İPTALİ, KISMEN TEDİYE
YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2010/1780 E.N , 2011/1696 K.N.
Yanlar arasında yapılan 25.04.2007 tarihli sözleşme, davacı şirket tarafından yüklenici; davalı Belediye Başkanlığı tarafından ise, iş sahibi sıfatlarıyla imzalanmıştır. İcra takibi, yanlar arasındaki bu eser sözleşmesine dayalı olarak iş bedelinin bir kısmının tahsili istemiyle başlatılmıştır. BK’nın 355. maddesi hükmünde tanımlandığı üzere; yanlar arasındaki sözleşme niteliğince bir eser sözleşmesi olup, bu sözleşmeden doğan uyuşmazlık ise, TTK’nın 12/III. maddesi gereğince, ticari işten kaynaklanan uyuşmazlık sayıldığından davacı yüklenici, BK’nın 101. maddesi hükmünde öngörülen temerrüt koşullarının gerçekleşmesi durumunda; istenebilir olan, ancak ödenmeyen iş bedeline, temerrüt tarihinden itibaren geçerli olmak koşuluyla değişik oranlarda avans faizinin uygulanmasını talep edebilme hakkını elde eder. DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.