MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT, TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ
YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/4-181 E.N , 2011/277 K.N.
Dava, haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat ile tecavüzün önlenmesi ve durdurulması istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne; davalıların davacının mali haklarına sahip olduğu esere yönelik tecavüzünün durdurulmasına ve önlenmesine, 3.600.YTL telif tazminatının 01.06.2002 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen ve müştereken tahsiline, dair verilen karar; Özel Dairece, bozulmuş; mahkemece, direnme kararı verilmiştir.DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.