CEZAİ SORUMLULUK, NİTELİKLİ YAĞMA…
YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2011/5-211 E.N , 2011/49 K.N.
Nitelikli yağma suçundan sanık O…. T…..’ın beraatına, sanık O…. K…..’ın ise, eylemine uyan 5237 sayılı TCY’nın 148/1 ve 31/3. maddeleri uyarınca 5 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin…Sanık O….’un tuvalette zorla mağdurun cüzdanındaki 20 YTL. ile cep telefonunu alması ve mağdurun svittşörtünü de zorla alarak kendisine verdiği diğer sanık O….’ın olayı görüp müdahalede etmeden dışarıda gözcülük etmek suretiyle gerçekleşen eylemlerinin her iki sanık bakımından TCK.nun 149/1-c maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı gerekçelerle sanık O….’ın beraetine ve diğer sanık O….’un da TCK.nun 148/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi…DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.