SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİ…
YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/21-23 E.N , 2011/268 K.N.
Taraflar arasındaki “sigortalılık süresinin tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; 2-Dava, davacının 31.12.1996-29.7.2002 tarihleri arasında 1479 sayılı Yasa’ya tabi, 1.9.2002 tarihinden itibaren de SSK isteğe bağlı sigortalı olduğunun tespitiyle SSK’na yaptığı tahsis talebinin kabulü ile birikmiş aylıkların ödenmesi istemine ilişkindir…devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.