10.11.1983 günlü, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 28. maddesinde; bir davaya bakmakta olan mahkemenin, taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ile kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıklayan kararını, bu konu ile ilgili görülen belgelerin onanlı örnekleri ile birlikte Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermesi öngörülmektedir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1994/1

Karar Sayısı : 1994/3

Karar Günü : 3.2.1994

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

10.11.1983 günlü, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 28. maddesinde; bir davaya bakmakta olan mahkemenin, taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ile kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıklayan kararını, bu konu ile ilgili görülen belgelerin onanlı örnekleri ile birlikte Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermesi öngörülmektedir.

İtiraz başvurusu için gönderilen dosyada ise kimi belgeler onansız olduğu gibi davacının Anayasa’ya aykırılık savına karşı, Hazine vekilinin görüşünün de bulunmadığı saptanmıştır.

Bu nedenle eksiklerin tamamlanması için dosyanın geri çevrilmesine karar verilmesi gerekir.

SONUÇ: Belirtilen eksikler nedeniyle DOSYANIN GERİ ÇEVRİLMESİNE,

3.2.1994 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N.SEZER

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Ali HÜNER

Üye

Lütfi F. TUNCEL


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.