03-04 Mart Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınav Soruları Promosyon

HUKUK (3 SAAT)
1-TANIM:
Sebepsiz zenginleşme
Rüchan hakkı
Müteselsil suçu (Bileşik suç)
Kıymetli evrak
Kanunsuz emir
2-cezayı kaldıran yada azaltan nedenler nelerdir 5’ini açıklayınız.
3-Haksız rekabet nedir? Hangi davalar açılır? Açıklayınız.
4-İdarenşn eylemlerine karşı açılan davaları karsılaştırarak açıklayınız. Anayasaya göre Yargisal denetimin istisnaları nelerdir, idareye karşı yargıya başvurulamayacak haller nelerdir?
5-Hak ehliyeti ve fiil ehliyeti nedir? fiil ehliyetinin şartlarını açıklayın.

MUHASEBE (4 SAAT)
1.Aşağdaki kelimeleri tanımlayınız?
Bilanço
Gelir tablosu
Özün önceligi
Ticari kar
Mali karSermaye
Özsermaye
Muhasebenin temel fonksiyonları
2-sermaye taahhüdü ve taahhüdün yerine getirilmesi kuruluş masrafları falan vardı yevmiye kaydı yap kuruluş bilançosunu duzenle
3-monografi sorusu
4-fifo-ağırlıklı ortalama sorusu
5-cari oran. Asit test nakit oran finansal kaldırac net çalışma sermayesi bilanço kalemlerini vermiş bunları hesaplayın.

1. soru 15 puan
2.soru 10 puan
3.soru 55 puan
4. soru 10 puan
5. soru 10 puan

İKTİSAT:
1-Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.

Gını katsayısı

üretici rantı

singer tezi

politika karması

Dışlama etkisi (crowding out)

2-Tam rekabet piyasasının özelliklerini açıklayın. devlet dolaylı vergi uyguladıginda arz nasıl değişir

3-Ödemeler dengesi ile ilgili bir soru

4-Mundell flaming modeli ile ilgili bir soru

5-Ömür boyu gelir hipotezi nedir? ülkeler arası tasarruf farklılıkları nasıl oluşur?

MALİYE (3saat)

1-Aşağıdaki kavramları açıklayın. a) Erdemli mal b) Rachat c) Vergi d) Net vergi yükü e)Yedek Ödenek

2-Merkezi yönetim kapsamındaki bütçe türleri nelerdir, açıklayın. 10 tane kamu kurumu verildi bütçesinin hangi türde oldugu soruldu Ankara Üniversitesi Diyanet İşleri Başkanlığı Kamu İhale Kurumu YÖK Savunma Sanayi Müsteşarlığı Gelir İdaresi Başkanlığı . . . . 3-Kaynak ve safi artış teorileri nelerdir? Türk vergi sistemini kaynak ve safi artış teorilerine göre değerlendirin.

4- Otomatik istikrarlandırıcı (stabilizator) nedir? 3 tanesini açıklayın.

5-Kamu harcamalarının gerçekte ve görünürde artması nedir? Nedenlerini açıklayın.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.